Perussuomalaiset http://magi.puheenvuoro.uusisuomi.fi/taxonomy/term/132314/all Wed, 11 Jul 2018 16:20:10 +0300 fi Jokisipilän analyysi puolueiden linjaeroista osuu oikeaan http://samisavio.puheenvuoro.uusisuomi.fi/258097-jokisipilan-analyysi-puolueiden-linjaeroista-osuu-oikeaan <p>Eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja Markku Jokisipilä arvioi perjantaina 6.7. <a href="https://www.verkkouutiset.fi/tutkija-uskoo-vaaliyllatykseen-jussi-halla-aholla-on-tarkat-suunnitelmat/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Verkkouutisten haastattelussa</a> perussuomalaisten olevan ainoa puolue, joka edustaa tiukkaa turvapaikkapoliittista linjaa. Jokisipilän mukaan Suomessa ei myöskään ole perussuomalaisten ohella muita aidosti EU-kriittisiä puolueita.<br /><br />Jokisipilä kiteytti lausunnossaan erittäin olennaisen seikan suomalaisessa politiikassa. Perussuomalaiset on ainoana suomalaisena puolueena johdonmukaisesti jo vuosien ajan esittänyt perusteltua vahvaa kritiikkiä sekä liittovaltiokehitystä kohti kulkevaa EU-päätöksentekoa että hallitsematonta maahanmuuttoa kohtaan. Kuten Jokisipilän lausunnosta käy hyvin ilmi, vain perussuomalaiset tarjoavat todellisen vaihtoehdon kauan harjoitetulle politiikalle, joka voi muuttaa pitkällä tähtäimellä peruuttamattomasti suomalaista yhteiskuntaa.<br /><br />Jokisipilä myös arvioi viime viikolla <a href="https://www.verkkouutiset.fi/euroopan-keskustaoikeisto-tiukentaa-turvapaikkalinjaa-suomi-seuraa-ruotsin-mallia/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Verkkouutisille</a> kokoomuksen eurooppalaisten sisarpuolueiden joutuneen tiukentamaan linjauksiaan maahanmuuttokriittisten puolueiden kannatuksen nousun myötä. Hänen mukaansa tällainen linjanmuutos voi kuitenkin johtaa herkästi uskottavuusongelmiin, koska se on ristiriidassa aiemmin harjoitetun retoriikan kanssa. Jokisipilän näkemys on tältäkin osin helppo allekirjoittaa.<br /><br />Puolueiden pitkän linjan toimintaan on syytä kiinnittää erityistä huomiota. Erityisesti vaalien alla muun muassa keskusta ja kokoomus antanevat jälleen joidenkin yksittäisten ehdokkaidensa esittää hieman kriittisempiä kantoja äänestäjiä kosiskellakseen. Tällaisilla irrallisilla kannanotoilla ei ole kuitenkaan mitään yhteyttä kyseisten puolueiden ohjelmalinjauksiin, jotka ovat todellisuudessa varsin maahanmuutto- ja EU-myönteisiä. Kesän 2017 hallituskriisi oli tästä yksiselitteinen osoitus, samoin Suomeakin syksyllä 2015 koetellut turvapaikanhakijakriisi, jota pääministeri Sipilä ja silloinen sisäministeri Orpo omalta osaltaan pahensivat harkitsemattomilla lausunnoillaan ja hitaalla toiminnallaan.<br /><br />Äänestäjän kuluttajansuojan kannalta tilanne on hyvin ongelmallinen. Puolueiden hyvin yleisesti harjoittama kaksien rattaiden politiikka ei ole kunniaksi demokratialle ja voi jopa johtaa äänestysaktiivisuuden laskuun. Äänestäjän täytyykin muistaa, että ääni menee ensisijaisesti puolueelle ja vasta sen jälkeen ehdokkaalle. Ehdokas kannattaa valita sellaisesta puolueesta, jonka ohjelman voi ainakin pääpiirteissään hyväksyä ja jonka linjaukset rakentuvat vakaalle aatteelliselle pohjalle. Muutoin edessä on miltei varmasti paha pettymys.<br />&nbsp;</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja Markku Jokisipilä arvioi perjantaina 6.7. Verkkouutisten haastattelussa perussuomalaisten olevan ainoa puolue, joka edustaa tiukkaa turvapaikkapoliittista linjaa. Jokisipilän mukaan Suomessa ei myöskään ole perussuomalaisten ohella muita aidosti EU-kriittisiä puolueita.

Jokisipilä kiteytti lausunnossaan erittäin olennaisen seikan suomalaisessa politiikassa. Perussuomalaiset on ainoana suomalaisena puolueena johdonmukaisesti jo vuosien ajan esittänyt perusteltua vahvaa kritiikkiä sekä liittovaltiokehitystä kohti kulkevaa EU-päätöksentekoa että hallitsematonta maahanmuuttoa kohtaan. Kuten Jokisipilän lausunnosta käy hyvin ilmi, vain perussuomalaiset tarjoavat todellisen vaihtoehdon kauan harjoitetulle politiikalle, joka voi muuttaa pitkällä tähtäimellä peruuttamattomasti suomalaista yhteiskuntaa.

Jokisipilä myös arvioi viime viikolla Verkkouutisille kokoomuksen eurooppalaisten sisarpuolueiden joutuneen tiukentamaan linjauksiaan maahanmuuttokriittisten puolueiden kannatuksen nousun myötä. Hänen mukaansa tällainen linjanmuutos voi kuitenkin johtaa herkästi uskottavuusongelmiin, koska se on ristiriidassa aiemmin harjoitetun retoriikan kanssa. Jokisipilän näkemys on tältäkin osin helppo allekirjoittaa.

Puolueiden pitkän linjan toimintaan on syytä kiinnittää erityistä huomiota. Erityisesti vaalien alla muun muassa keskusta ja kokoomus antanevat jälleen joidenkin yksittäisten ehdokkaidensa esittää hieman kriittisempiä kantoja äänestäjiä kosiskellakseen. Tällaisilla irrallisilla kannanotoilla ei ole kuitenkaan mitään yhteyttä kyseisten puolueiden ohjelmalinjauksiin, jotka ovat todellisuudessa varsin maahanmuutto- ja EU-myönteisiä. Kesän 2017 hallituskriisi oli tästä yksiselitteinen osoitus, samoin Suomeakin syksyllä 2015 koetellut turvapaikanhakijakriisi, jota pääministeri Sipilä ja silloinen sisäministeri Orpo omalta osaltaan pahensivat harkitsemattomilla lausunnoillaan ja hitaalla toiminnallaan.

Äänestäjän kuluttajansuojan kannalta tilanne on hyvin ongelmallinen. Puolueiden hyvin yleisesti harjoittama kaksien rattaiden politiikka ei ole kunniaksi demokratialle ja voi jopa johtaa äänestysaktiivisuuden laskuun. Äänestäjän täytyykin muistaa, että ääni menee ensisijaisesti puolueelle ja vasta sen jälkeen ehdokkaalle. Ehdokas kannattaa valita sellaisesta puolueesta, jonka ohjelman voi ainakin pääpiirteissään hyväksyä ja jonka linjaukset rakentuvat vakaalle aatteelliselle pohjalle. Muutoin edessä on miltei varmasti paha pettymys.
 

]]>
1 http://samisavio.puheenvuoro.uusisuomi.fi/258097-jokisipilan-analyysi-puolueiden-linjaeroista-osuu-oikeaan#comments EU hallitus Maahanmuutto Perussuomalaiset Wed, 11 Jul 2018 13:20:10 +0000 Sami Savio http://samisavio.puheenvuoro.uusisuomi.fi/258097-jokisipilan-analyysi-puolueiden-linjaeroista-osuu-oikeaan
Mielipidemittaukset - tilastotieteen perusteita http://juliuslaurilehtinen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/258094-mielipidemittaukset-tilastotieteen-perusteita <p>Eräs silmiinpistävä piirre poliittisessa keskustelussa on joidenkin ryhmien epäluuloinen suhtautuminen mielipidemittauksiin. Moinen tiedevastaisuus on männävuosina levinnyt myös suomalaiseen kontekstiin erityisesti perussuomalaisten ajamana. Koska ihmiskuvani on positiivinen, lähden siitä olettamuksesta, että yllä kuvattu johtuu yksinkertaisesti tietämättömyydestä. Ei täysin oikeutetusti olla tutustuttu matematiikkaan mielipidemittausten takana muun työnteon ja elämisen ohessa, eikä sosiaalisesta kuplautumisesta johtuen tulokset aina vastaa omia käsityksiä aiheena olevasta asiasta.</p><p>Seuraavassa käydään läpi mielipidemittausten perustava toimintaperiaate, sekä havainnollistetaan esimerkin avulla miten mielipidemittausta ei kannata toteuttaa todellisuutta vastaamattomien tuloksien välttämiseksi.</p><p>Mielipidemittausten yksinkertaisena tarkoituksena on siis kartoittaa halutun ryhmän, esimerkiksi suomalaisten, mielipidettä tiettyyn aiheeseen. Tutuimmat mielipidemittaukset lienevät kuukausittaiset puoluegallupit, jotka julkaistaan maamme tiedotusvälineistössä.</p><p>Jokaiselta suomalaiselta erikseen kysyminen olisi kuitenkin äärimmäisen vaivalloista, kallista ja aikaa vievää. Onneksemme mielipiteen tarkahko kartoitus onnistuu myös kysymällä mielipidettä pienemmältä, <em>satunnaisesti valitulta </em>joukolta. Se, miksi esimerkiksi tuhannelta ihmiseltä kysymällä saadaan suhteellisen tarkasti selvitettyä miljoonien ihmisten mielipidejakauma, havainnollistuu helposti seuraavalla intuitiivisella esimerkillä.</p><p>Ajattele, että sinun tulisi selvittää kruunien ja klaavojen jakauma, kun kolikkoa heitetään miljoona kertaa. Oletettavasti pystytään jo ennen heittoa arvioimaan, että jakauma on noin puolet ja puolet, kolikonheiton matematiikka kun on kohtuullisen hyvin tunnettua. Tahdot kuitenkin selvittää asian itse.</p><p>Ensimmäisellä heitolla saat joko kruunan tai klaavan. Tällöin jakauma on 1-0, mikä on suhteellisen kaukana arvioidusta 50-50 jakaumasta. Kolmen heiton jälkeen tilanne on joko 2-1 tai 3-0, mitkä nekin ovat suhteellisen kaukana siitä. Kymmenen heiton jälkeen tilanne on todennäköisesti jo tasaisempi. Sadan heiton jälkeen todennäköisesti jo huomattavasti lähempänä 50 kruunaa ja 50 klaavaa. Tuhannen heiton jälkeen ollaan suhteellisen suurella varmuudella erittäin lähellä miljoonan kolikonheiton jakaumaa.</p><p>Voit itse testata.</p><p>Yllä kuvattua periaatetta kutsutaan tilastotieteen tutkimuksessa suurten lukujen laiksi. Sen mukaan kun toistetaan satunnaista suoritetta uudestaan, suuremmalla määrällä vastausten keskiarvo hakeutuu kohti &quot;oikeata&quot; arvoa. Siis satunnaisen kolikon heitossa noin puolet kruunaa, puolet klaavaa. Mielipidemittauksissa tarpeeksi monelta satunnaisesti valitulta kysymällä puolueiden tai ehdokkaiden kannatus asettuu lähelle niiden tosiasiallista kannatusta.</p><p>Samaa periaatetta siis käytetään mielipidemittausten yhteydessä. Koska ei voida kysyä miljoonilta suomalaisäänestäjiltä, kysytään pienemmältä satunnaiselta ryhmältä, joka yllä kuvatun periaatteen mukaisesti antaa suhteellisen tarkan kuvan oikeasta tilanteesta.</p><p>Useammalta ihmiseltä kysyminen on tietenkin aina parempi. Viimeistään kahden tuhannen vastaajan kohdalla kuitenkin hyöty alkaa olla niin marginaalinen, ettei saavutettu muutaman prosentin kymmenyksen tarkennus ole keräyskustannusten arvoinen. Vastaavasti, jos olet heittänyt kolikkoa jo tuhat kertaa, seuraavat viisisataa heittoa tuskin muuttavat jakaumaa merkittävästi mihinkään suuntaan, mutta aiheuttavat kosolti vaivaa ja vievät rutosti aikaa.</p><p>Se, mikä on tarpeeksi suuri otanta, on matemaattisen yhtälön tulosta. Nyrkkisääntönä Suomen neljän ja puolen miljoonan äänioikeutetun mielipiteen kartoitus onnistuu kolmen prosenttiyksikön tarkkuudella, kun mittauksen otanta on tuhat henkilöä.</p><p>Ymmärrettävästi osin keräyskustannuksista johtuen jää mittauksiin muutaman prosenttiyksikön virhemarginaali, jonka sisällä todellinen arvo on 95% luottamuksella.</p><p>&nbsp;</p><hr /><p>&nbsp;</p><p>Läpi tekstin olen painottanut termiä <em>satunnainen</em>. Mielipidemittausten(kin) yhteydessä otannan on tärkeänä osana oltava täysin sattumanvarainen. Kolikonheitossa kolikon on niin ikään oltava satunnainen kolikko, ei esimerkiksi ennalta valittu ja muokattu päätymään vain noin joka neljännellä heitolla klaavaksi. Tästä syystä esimerkiksi internetissä toteutetut klikkauskyselyt eivät yleensä ole kovinkaan tarkkoja, vaan vääristävät otannan kysymällä yleisöltä, joka ei vastaa Suomen neljän ja puolen miljoonan äänestäjäkuntaa.</p><p>Erinomainen esimerkki yllä mainitusta on viime päivinä jälleen aktiivisuutta ja huomiota kerännyt Facebook-sivusto <a href="https://www.facebook.com/GallupSuomi/">Gallup - Suomi</a>. Samainen sivusto muun muassa <a href="https://pbs.twimg.com/media/DhzpbMZX0AAuFk4.jpg">ennusti</a> kyselyineen alkuvuoden presidentinvaaleissa Sauli Niinistölle 12% ääniosuutta. Lisäksi <a href="https://pbs.twimg.com/media/DhzpaqRXkAAImsi.jpg">uskottiin</a> Laura Huhtasaaren saavan 88% äänistä Sauli Niinistöä vastaan.</p><p>Huolimatta suhteellisen suuresta otannasta (yli viisi tuhatta), on otanta ymmärrettävästi vinoutunut, sillä se kysyy mielipidettä käytännössä Facebookia käyttäviltä, kyseistä sivua seuraavilta ihmisiltä. Jo yksistään internetin sekä Facebookin käyttäjät eivät vastaa Suomen äänestäjäkuntaa, vaan ovat keskimääräistä nuorempaa sekä miesvoittoisempaa. Lisäksi kyseisen sivun lukijakunnan jakauma tuskin vastaa edes Facebookin käyttäjäjakaumaa.</p><p>Ymmärrettävästi yllä olevasta johtuen sivuston mielipidemittaus Niinistön 12% ääniosuuksineen oli virheellinen kymmenillä prosenteilla. Kyseessä on havainnollistava osoitus siitä, miksi vastaavat internet-kyselyt harvoin tarjoavat totuudenmukaista kuvaa käsiteltävästä aiheesta.</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Eräs silmiinpistävä piirre poliittisessa keskustelussa on joidenkin ryhmien epäluuloinen suhtautuminen mielipidemittauksiin. Moinen tiedevastaisuus on männävuosina levinnyt myös suomalaiseen kontekstiin erityisesti perussuomalaisten ajamana. Koska ihmiskuvani on positiivinen, lähden siitä olettamuksesta, että yllä kuvattu johtuu yksinkertaisesti tietämättömyydestä. Ei täysin oikeutetusti olla tutustuttu matematiikkaan mielipidemittausten takana muun työnteon ja elämisen ohessa, eikä sosiaalisesta kuplautumisesta johtuen tulokset aina vastaa omia käsityksiä aiheena olevasta asiasta.

Seuraavassa käydään läpi mielipidemittausten perustava toimintaperiaate, sekä havainnollistetaan esimerkin avulla miten mielipidemittausta ei kannata toteuttaa todellisuutta vastaamattomien tuloksien välttämiseksi.

Mielipidemittausten yksinkertaisena tarkoituksena on siis kartoittaa halutun ryhmän, esimerkiksi suomalaisten, mielipidettä tiettyyn aiheeseen. Tutuimmat mielipidemittaukset lienevät kuukausittaiset puoluegallupit, jotka julkaistaan maamme tiedotusvälineistössä.

Jokaiselta suomalaiselta erikseen kysyminen olisi kuitenkin äärimmäisen vaivalloista, kallista ja aikaa vievää. Onneksemme mielipiteen tarkahko kartoitus onnistuu myös kysymällä mielipidettä pienemmältä, satunnaisesti valitulta joukolta. Se, miksi esimerkiksi tuhannelta ihmiseltä kysymällä saadaan suhteellisen tarkasti selvitettyä miljoonien ihmisten mielipidejakauma, havainnollistuu helposti seuraavalla intuitiivisella esimerkillä.

Ajattele, että sinun tulisi selvittää kruunien ja klaavojen jakauma, kun kolikkoa heitetään miljoona kertaa. Oletettavasti pystytään jo ennen heittoa arvioimaan, että jakauma on noin puolet ja puolet, kolikonheiton matematiikka kun on kohtuullisen hyvin tunnettua. Tahdot kuitenkin selvittää asian itse.

Ensimmäisellä heitolla saat joko kruunan tai klaavan. Tällöin jakauma on 1-0, mikä on suhteellisen kaukana arvioidusta 50-50 jakaumasta. Kolmen heiton jälkeen tilanne on joko 2-1 tai 3-0, mitkä nekin ovat suhteellisen kaukana siitä. Kymmenen heiton jälkeen tilanne on todennäköisesti jo tasaisempi. Sadan heiton jälkeen todennäköisesti jo huomattavasti lähempänä 50 kruunaa ja 50 klaavaa. Tuhannen heiton jälkeen ollaan suhteellisen suurella varmuudella erittäin lähellä miljoonan kolikonheiton jakaumaa.

Voit itse testata.

Yllä kuvattua periaatetta kutsutaan tilastotieteen tutkimuksessa suurten lukujen laiksi. Sen mukaan kun toistetaan satunnaista suoritetta uudestaan, suuremmalla määrällä vastausten keskiarvo hakeutuu kohti "oikeata" arvoa. Siis satunnaisen kolikon heitossa noin puolet kruunaa, puolet klaavaa. Mielipidemittauksissa tarpeeksi monelta satunnaisesti valitulta kysymällä puolueiden tai ehdokkaiden kannatus asettuu lähelle niiden tosiasiallista kannatusta.

Samaa periaatetta siis käytetään mielipidemittausten yhteydessä. Koska ei voida kysyä miljoonilta suomalaisäänestäjiltä, kysytään pienemmältä satunnaiselta ryhmältä, joka yllä kuvatun periaatteen mukaisesti antaa suhteellisen tarkan kuvan oikeasta tilanteesta.

Useammalta ihmiseltä kysyminen on tietenkin aina parempi. Viimeistään kahden tuhannen vastaajan kohdalla kuitenkin hyöty alkaa olla niin marginaalinen, ettei saavutettu muutaman prosentin kymmenyksen tarkennus ole keräyskustannusten arvoinen. Vastaavasti, jos olet heittänyt kolikkoa jo tuhat kertaa, seuraavat viisisataa heittoa tuskin muuttavat jakaumaa merkittävästi mihinkään suuntaan, mutta aiheuttavat kosolti vaivaa ja vievät rutosti aikaa.

Se, mikä on tarpeeksi suuri otanta, on matemaattisen yhtälön tulosta. Nyrkkisääntönä Suomen neljän ja puolen miljoonan äänioikeutetun mielipiteen kartoitus onnistuu kolmen prosenttiyksikön tarkkuudella, kun mittauksen otanta on tuhat henkilöä.

Ymmärrettävästi osin keräyskustannuksista johtuen jää mittauksiin muutaman prosenttiyksikön virhemarginaali, jonka sisällä todellinen arvo on 95% luottamuksella.

 


 

Läpi tekstin olen painottanut termiä satunnainen. Mielipidemittausten(kin) yhteydessä otannan on tärkeänä osana oltava täysin sattumanvarainen. Kolikonheitossa kolikon on niin ikään oltava satunnainen kolikko, ei esimerkiksi ennalta valittu ja muokattu päätymään vain noin joka neljännellä heitolla klaavaksi. Tästä syystä esimerkiksi internetissä toteutetut klikkauskyselyt eivät yleensä ole kovinkaan tarkkoja, vaan vääristävät otannan kysymällä yleisöltä, joka ei vastaa Suomen neljän ja puolen miljoonan äänestäjäkuntaa.

Erinomainen esimerkki yllä mainitusta on viime päivinä jälleen aktiivisuutta ja huomiota kerännyt Facebook-sivusto Gallup - Suomi. Samainen sivusto muun muassa ennusti kyselyineen alkuvuoden presidentinvaaleissa Sauli Niinistölle 12% ääniosuutta. Lisäksi uskottiin Laura Huhtasaaren saavan 88% äänistä Sauli Niinistöä vastaan.

Huolimatta suhteellisen suuresta otannasta (yli viisi tuhatta), on otanta ymmärrettävästi vinoutunut, sillä se kysyy mielipidettä käytännössä Facebookia käyttäviltä, kyseistä sivua seuraavilta ihmisiltä. Jo yksistään internetin sekä Facebookin käyttäjät eivät vastaa Suomen äänestäjäkuntaa, vaan ovat keskimääräistä nuorempaa sekä miesvoittoisempaa. Lisäksi kyseisen sivun lukijakunnan jakauma tuskin vastaa edes Facebookin käyttäjäjakaumaa.

Ymmärrettävästi yllä olevasta johtuen sivuston mielipidemittaus Niinistön 12% ääniosuuksineen oli virheellinen kymmenillä prosenteilla. Kyseessä on havainnollistava osoitus siitä, miksi vastaavat internet-kyselyt harvoin tarjoavat totuudenmukaista kuvaa käsiteltävästä aiheesta.

]]>
40 http://juliuslaurilehtinen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/258094-mielipidemittaukset-tilastotieteen-perusteita#comments gallup matematiikka Mielipidekysely Perussuomalaiset Tilastotiede Wed, 11 Jul 2018 11:20:05 +0000 Julius Lehtinen http://juliuslaurilehtinen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/258094-mielipidemittaukset-tilastotieteen-perusteita
Perussuomalainen hallitus http://jarmonahkamaki.puheenvuoro.uusisuomi.fi/257944-perussuomalainen-hallitus <p>Seuraavat eduskuntavaalit järjestetään 14.4.2019. Siihen on vielä siis aikaa noin 9 kuukautta.</p><p>Viimeisimmän Ylen gallupin mukaan Perussuomalaiset ovat vahvassa nousussa. Yle: <a href="https://yle.fi/uutiset/3-10287615"><u>https://yle.fi/uutiset/3-10287615</u></a></p><p>On tullut kyselyjä siitä, entä jos Perussuomalaiset nousisivat pääministeripuolueeksi niin miten hallitus muodostettaisiin.</p><p>Tosiaan yhdeksässä kuukaudessa voi tapahtua paljon ja sekin voidaan vielä nähdä, että Jussi Halla-ahon johtama Perussuomalaiset saa hallitustunnustelijan tehtävät.</p><p>Yksi vaihtoehto hallituskoalitioksi on esimerkiksi seuraava: PS, SDP, Vihreät, RKP, KD.</p><p>Ministereinä tällöin voisi toimia mm.</p><p>&nbsp;</p><p>Pääministeri - Jussi Halla-aho / Leena Meri (jos Halla-aho luopuu ministerin paikastaan)</p><p>Sosiaali- ja terveysministeri - Toimi Kankaanniemi</p><p>Peruspalveluministeri - Arja Juvonen</p><p>Työministeri - Jani Mäkelä</p><p>Liikenneministeri - Ville Tavio</p><p>Kulttuuriministeri - Kike Elomaa</p><p>&nbsp;</p><p>Muitakin vaihtoehtoja on.</p><p>Miksei&nbsp;ennakolta&nbsp;voisi jo&nbsp;varautua kaikkiin vaihtoehtoihin ja siis myös hallituksen muodostamiseen ja ministerinimityksiin.</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Seuraavat eduskuntavaalit järjestetään 14.4.2019. Siihen on vielä siis aikaa noin 9 kuukautta.

Viimeisimmän Ylen gallupin mukaan Perussuomalaiset ovat vahvassa nousussa. Yle: https://yle.fi/uutiset/3-10287615

On tullut kyselyjä siitä, entä jos Perussuomalaiset nousisivat pääministeripuolueeksi niin miten hallitus muodostettaisiin.

Tosiaan yhdeksässä kuukaudessa voi tapahtua paljon ja sekin voidaan vielä nähdä, että Jussi Halla-ahon johtama Perussuomalaiset saa hallitustunnustelijan tehtävät.

Yksi vaihtoehto hallituskoalitioksi on esimerkiksi seuraava: PS, SDP, Vihreät, RKP, KD.

Ministereinä tällöin voisi toimia mm.

 

Pääministeri - Jussi Halla-aho / Leena Meri (jos Halla-aho luopuu ministerin paikastaan)

Sosiaali- ja terveysministeri - Toimi Kankaanniemi

Peruspalveluministeri - Arja Juvonen

Työministeri - Jani Mäkelä

Liikenneministeri - Ville Tavio

Kulttuuriministeri - Kike Elomaa

 

Muitakin vaihtoehtoja on.

Miksei ennakolta voisi jo varautua kaikkiin vaihtoehtoihin ja siis myös hallituksen muodostamiseen ja ministerinimityksiin.

]]>
68 http://jarmonahkamaki.puheenvuoro.uusisuomi.fi/257944-perussuomalainen-hallitus#comments Perussuomalaiset Fri, 06 Jul 2018 22:34:54 +0000 Jarmo Nahkamäki http://jarmonahkamaki.puheenvuoro.uusisuomi.fi/257944-perussuomalainen-hallitus
Mikkelin rakennetyöryhmän esitykset ja päätökset 18.6.2018 http://jussimarttinen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/257886-mikkelin-rakennetyoryhman-esitykset-ja-paatokset-1862018 <p>Mikkeli päätti 18.6.2018 valtuuston kokouksessaan rakentaa mammuttimaisia noin 700 sadan oppilaan kouluja sekä päiväkoteja noin 50 miljoonalla eurolla josta koulujen osuus on noin 35 miljoonaa euroa. Lentokenttätoimintakin uhkaa päättyä ensi vuoden jälkeen mikäli ammattikorkeakoulun kanssa lentokoulutusta ei saada aloitettua. Mikkelin perussuomalaisten valtuustoryhmän mielestä, kouluverkon uusiksi laittaminen kyseisellä tavalla sotii kaikkea tutkimustietoa vastaan. Terveet hyvin toimivat koulut olisi pitänyt säilyttää omina yksikköinään johon moni lapsi olisi tullut kävellen lyhyen matkan päästä. Uudisrakentamisessa olisimme säästäneet pitkän euron ja rakennuskannan hajauttaminen ei olisi ollut pelkästään negatiivinen asia.<br />&rdquo;lähellä luontoa&rdquo; on yksi juuri päättyneen kymmenvuotisen Suomen allergia- ja astmaohjelman päätavoitteista. Ohjelman vastuuhenkilön, keuhkosairauksien erikoislääkäri Tari Haahtelan mukaan koulujen keskittäminen &rdquo;kauemmas luonnosta&rdquo; suurempiin yksiköihin, on erittäin valitettava suuntaus. Paradoksaalisesti sisäilmaongelmatkin yhdessä allergioiden ja astman lisääntymisen ohella johtuvat nuoremman sukupolven &rdquo;liian puhtaasta&rdquo; ympäristöstä.<br />Erityisesti lasten tulisi saada olla kosketuksissa luontoon. Oppituntien pito ulkona, lähes metsän siimeksessä on paljon helpompaa pienemmissä kouluissa kuin suurissa kouluissa jossa on vain pari puuta ympärillä. ( Opetussuunnitelmakin kehottaa tätä suuntausta lisäämään nykyopetusmetodeja luovasti soveltaen).<br />Kaupunkirakennetyöryhmän kouluselvitys oli perussuomalaisten valtuustoryhmän mielestä ristiriitainen ja mielestämme se perustui tosiasioihin mihin sosiaalidemokraatit ja vihreät halusivat uskoa. Valitettavana pidimme myöskin keskustan ja kokoomuksen politiikkaa koulukeskittämisen osalta, kukaan ei nimittäin pysty takaamaan etteivät aikaisempien vuosien epäonnistumiset rakentamisen osalta toistu, mikäli tämän kokoluokan kouluissa tulee sisäilmaongelmia, tulee parakkikouluista tulevaisuudessa arkipäivää, tosin mikäli ne parakkikoulut saadaan sitten vaikka puusta rakennettua niin sittenhän meillä on pieniä puisia kouluja, ympäri Mikkeliä. Jokainen tahollaan voi myös miettiä, kuinka helppoa eri sairausepidemiat on hallita suurissa kouluissa. Elinvoiman ja vetovoimankin kannalta Mikkelin tuleva kouluratkaisu on erittäin kyseenalainen, tällä vain näivetetään maaseutua ja keskitetään palveluja lähemmäksi keskustaan. Rahulan koulu on jälleen lakkautusuhan alla ja perussuomalaisten mielestä faktat eivät puhuneet lakkauttamisen puolesta. Esimerkiksi oppilaiden kyyditykset Sairilan kouluun tuovat kaupungille lisäkustannuksia joka vuosi noin 50000 euroa ja me perussuomalaiset olemme huolissamme tuleeko Sairilan koulun sisäilma kestämään oppilasmäärän noston. Emme myöskään hyväksy Launilan koulun lakkauttamista.<br />Valtuusto myös päätti, että on aika päättää Mikkelin lentokenttätoiminta ensi vuoden jälkeen, mikäli lentokoulutusta xamkin kanssa ei saada kentällä aloitettua. Perussuomalaisten valtuustoryhmän mielestä lentokentän toiminta tulee säilyttää, riippumatta alkaako lentokoulutus vaiko ei, perustelumme nojaa Suomen jatkuvasti kehittyvään matkailuun etenkin Aasian markkinoilla. Olemme Etelä-Savon suurin kaupunki, imagon sekä elinvoiman kannalta kentän toiminta tulee turvata, kukaan ei myöskään tunnu huomioivan puolustusvoimien läsnäoloa, kun aikanaan Puolustusvoimat päättivät maavoimien esikunnan sijainniksi Mikkelin, oli lentokentän läsnäolo ratkaisevassa asemassa jolla kilpailu voitettiin, mikäli lentokenttä toiminta lopetetaan emme ihmettelisi jos puolustusvoimat päättäisivät siirtää esikunnan. Olemme työstäneet valtuuston iltakouluissakin Mikkelin strategiaa ja kärkihankkeitamme ovat matkailu, siksi ryhmämme pitää varsin loogisena ,että lentokenttätoiminta säilytetään. Täytyyhän meidän pystyä tuomaan mahdolliset turistit Mikkeliin tulevaisuudessa myös lentämällä. On sääli jos turistit lentävät Mikkelin ohi Jyväskylään, Lappeenrantaan ja Savonlinnaan vain sen takia, että Mikkeli päätti laittaa lentokentän valot kiinni, lisäksi puolustusvoimien läsnäolo pitää alueella turvata. Täytyy muistaa, että maavoimien esikunnan työllistävä vaikutus on satoja henkilöitä.<br />Valtuuston kokouksessa tein Mikkelin perussuomalaisten valtuustoryhmän puolesta muutosesityksen jotta olisimme saaneet aluekouluratkaisun sekä lentokenttä toiminnan uudelleen valmisteluun. Kouluratkaisussa pidimme liian suurena ristiriitaa mitä tuli Suomen allergia- ja astmaohjelman päätavoitteisiin sekä opetussuunnitelmaan. Esitystäni kannattivat Raimo Heinänen ja Vesa Himanen. Tällaista menoa Mikkelissä.</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Mikkeli päätti 18.6.2018 valtuuston kokouksessaan rakentaa mammuttimaisia noin 700 sadan oppilaan kouluja sekä päiväkoteja noin 50 miljoonalla eurolla josta koulujen osuus on noin 35 miljoonaa euroa. Lentokenttätoimintakin uhkaa päättyä ensi vuoden jälkeen mikäli ammattikorkeakoulun kanssa lentokoulutusta ei saada aloitettua. Mikkelin perussuomalaisten valtuustoryhmän mielestä, kouluverkon uusiksi laittaminen kyseisellä tavalla sotii kaikkea tutkimustietoa vastaan. Terveet hyvin toimivat koulut olisi pitänyt säilyttää omina yksikköinään johon moni lapsi olisi tullut kävellen lyhyen matkan päästä. Uudisrakentamisessa olisimme säästäneet pitkän euron ja rakennuskannan hajauttaminen ei olisi ollut pelkästään negatiivinen asia.
”lähellä luontoa” on yksi juuri päättyneen kymmenvuotisen Suomen allergia- ja astmaohjelman päätavoitteista. Ohjelman vastuuhenkilön, keuhkosairauksien erikoislääkäri Tari Haahtelan mukaan koulujen keskittäminen ”kauemmas luonnosta” suurempiin yksiköihin, on erittäin valitettava suuntaus. Paradoksaalisesti sisäilmaongelmatkin yhdessä allergioiden ja astman lisääntymisen ohella johtuvat nuoremman sukupolven ”liian puhtaasta” ympäristöstä.
Erityisesti lasten tulisi saada olla kosketuksissa luontoon. Oppituntien pito ulkona, lähes metsän siimeksessä on paljon helpompaa pienemmissä kouluissa kuin suurissa kouluissa jossa on vain pari puuta ympärillä. ( Opetussuunnitelmakin kehottaa tätä suuntausta lisäämään nykyopetusmetodeja luovasti soveltaen).
Kaupunkirakennetyöryhmän kouluselvitys oli perussuomalaisten valtuustoryhmän mielestä ristiriitainen ja mielestämme se perustui tosiasioihin mihin sosiaalidemokraatit ja vihreät halusivat uskoa. Valitettavana pidimme myöskin keskustan ja kokoomuksen politiikkaa koulukeskittämisen osalta, kukaan ei nimittäin pysty takaamaan etteivät aikaisempien vuosien epäonnistumiset rakentamisen osalta toistu, mikäli tämän kokoluokan kouluissa tulee sisäilmaongelmia, tulee parakkikouluista tulevaisuudessa arkipäivää, tosin mikäli ne parakkikoulut saadaan sitten vaikka puusta rakennettua niin sittenhän meillä on pieniä puisia kouluja, ympäri Mikkeliä. Jokainen tahollaan voi myös miettiä, kuinka helppoa eri sairausepidemiat on hallita suurissa kouluissa. Elinvoiman ja vetovoimankin kannalta Mikkelin tuleva kouluratkaisu on erittäin kyseenalainen, tällä vain näivetetään maaseutua ja keskitetään palveluja lähemmäksi keskustaan. Rahulan koulu on jälleen lakkautusuhan alla ja perussuomalaisten mielestä faktat eivät puhuneet lakkauttamisen puolesta. Esimerkiksi oppilaiden kyyditykset Sairilan kouluun tuovat kaupungille lisäkustannuksia joka vuosi noin 50000 euroa ja me perussuomalaiset olemme huolissamme tuleeko Sairilan koulun sisäilma kestämään oppilasmäärän noston. Emme myöskään hyväksy Launilan koulun lakkauttamista.
Valtuusto myös päätti, että on aika päättää Mikkelin lentokenttätoiminta ensi vuoden jälkeen, mikäli lentokoulutusta xamkin kanssa ei saada kentällä aloitettua. Perussuomalaisten valtuustoryhmän mielestä lentokentän toiminta tulee säilyttää, riippumatta alkaako lentokoulutus vaiko ei, perustelumme nojaa Suomen jatkuvasti kehittyvään matkailuun etenkin Aasian markkinoilla. Olemme Etelä-Savon suurin kaupunki, imagon sekä elinvoiman kannalta kentän toiminta tulee turvata, kukaan ei myöskään tunnu huomioivan puolustusvoimien läsnäoloa, kun aikanaan Puolustusvoimat päättivät maavoimien esikunnan sijainniksi Mikkelin, oli lentokentän läsnäolo ratkaisevassa asemassa jolla kilpailu voitettiin, mikäli lentokenttä toiminta lopetetaan emme ihmettelisi jos puolustusvoimat päättäisivät siirtää esikunnan. Olemme työstäneet valtuuston iltakouluissakin Mikkelin strategiaa ja kärkihankkeitamme ovat matkailu, siksi ryhmämme pitää varsin loogisena ,että lentokenttätoiminta säilytetään. Täytyyhän meidän pystyä tuomaan mahdolliset turistit Mikkeliin tulevaisuudessa myös lentämällä. On sääli jos turistit lentävät Mikkelin ohi Jyväskylään, Lappeenrantaan ja Savonlinnaan vain sen takia, että Mikkeli päätti laittaa lentokentän valot kiinni, lisäksi puolustusvoimien läsnäolo pitää alueella turvata. Täytyy muistaa, että maavoimien esikunnan työllistävä vaikutus on satoja henkilöitä.
Valtuuston kokouksessa tein Mikkelin perussuomalaisten valtuustoryhmän puolesta muutosesityksen jotta olisimme saaneet aluekouluratkaisun sekä lentokenttä toiminnan uudelleen valmisteluun. Kouluratkaisussa pidimme liian suurena ristiriitaa mitä tuli Suomen allergia- ja astmaohjelman päätavoitteisiin sekä opetussuunnitelmaan. Esitystäni kannattivat Raimo Heinänen ja Vesa Himanen. Tällaista menoa Mikkelissä.

]]>
0 http://jussimarttinen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/257886-mikkelin-rakennetyoryhman-esitykset-ja-paatokset-1862018#comments Koulutus Mikkeli Mikkelin lentokenttä Perussuomalaiset Thu, 05 Jul 2018 13:27:29 +0000 Jussi Marttinen http://jussimarttinen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/257886-mikkelin-rakennetyoryhman-esitykset-ja-paatokset-1862018
Sininen tulevaisuus kopioi Persujen mission, syytä muillakin olisi http://seppolappalainenkoti.puheenvuoro.uusisuomi.fi/257786-sininen-tulevaisuus-kopio-persujen-mission-syyta-muillakin-olisi <p>&nbsp;</p><p>Sininen tulevaisuus kopioi Perussuomalaisten mission vaatimalla yrittäjyyskasvatusta lapsille / nuorille peruskoulutuksen yhteyteen. Tämä on ollut jo vuosia sitten jopa alkuajoista lähtien Perussuomalaisten &rdquo;business idea&rdquo; -listalla ja tämä oli se yksi syy miksi aikoinaan liityin Perussuomalaisiin.</p><p>Perussuomalaisia tykitetään ja syytetään yleisen käsityksen mukaan yhden asian liikkeeksi. Asia ei tietenkään näin ole vaan Perussuomalaiset ovat esim. määrätietoisesti keskittyneet politiikassaan yrityksen hyvinvointiin ja tämän tärkeän yksityissektorin mahdollisuuksiin säilyä vahvana etenkin kun julkinen sektori paisuu kuin tukkoon lyöty kiljukanisteri.</p><p>Perussuomalaiset olivat jo aikoja sitten hoksanneet yrityskuvioista sen olennaisimman seikan johon voi tehokkaimmin / kannattavammin poliittisilla päätöksillä vaikuttaa eli tämä &rdquo;miljoonalaatikko&rdquo; jota muinoin käyttökatteeksi nimitetään. Ja toinen on tämä käyttöpääoma ja etenkin pääoman (vieras) saatavuus juuri täsmälleen silloin kun myynti vetää ja investoinnit olisi nopeasti saatava käyntiin vastamaan kysyntään. Tämä on juuri se alkuvaihe jossa yrityksen velansietokyky on kasvussa ja myöhemmin tulevan valmistuneen investoinnin turvin voimakkaamillaan.&nbsp;</p><p>Tiedotusvälineissä viihtyvien pankkien tasekuplan rakentajaekonomistit ihmettelevät suuresti sitä kuinka voi olla mahdollista kun yritysten investoinnit laahaavat niin myöhässä? No, totta kai suuretkaan investoinnit ei käynnisty kun koko Suomi on valjastettu luulosairaaksi vierasta pääomaa kohtaan. Suomeen tuleva pääoma (yksityinen puoli) on harmaata taloutta tai vähintäänkin suuren luokan rahanpesua ja taasen Suomesta pakeneva pääoma ei juuri vakoilukoneiston viranomaisia (julkinen puoli) ole hetkauttanut tai kiinnostanut. Yritysmaailma tarvitsee sijoituskumppaneita, ei näitä kilpaa mitä suurempia ennakkoluuloja viljeleviä tahoja.</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div>  

Sininen tulevaisuus kopioi Perussuomalaisten mission vaatimalla yrittäjyyskasvatusta lapsille / nuorille peruskoulutuksen yhteyteen. Tämä on ollut jo vuosia sitten jopa alkuajoista lähtien Perussuomalaisten ”business idea” -listalla ja tämä oli se yksi syy miksi aikoinaan liityin Perussuomalaisiin.

Perussuomalaisia tykitetään ja syytetään yleisen käsityksen mukaan yhden asian liikkeeksi. Asia ei tietenkään näin ole vaan Perussuomalaiset ovat esim. määrätietoisesti keskittyneet politiikassaan yrityksen hyvinvointiin ja tämän tärkeän yksityissektorin mahdollisuuksiin säilyä vahvana etenkin kun julkinen sektori paisuu kuin tukkoon lyöty kiljukanisteri.

Perussuomalaiset olivat jo aikoja sitten hoksanneet yrityskuvioista sen olennaisimman seikan johon voi tehokkaimmin / kannattavammin poliittisilla päätöksillä vaikuttaa eli tämä ”miljoonalaatikko” jota muinoin käyttökatteeksi nimitetään. Ja toinen on tämä käyttöpääoma ja etenkin pääoman (vieras) saatavuus juuri täsmälleen silloin kun myynti vetää ja investoinnit olisi nopeasti saatava käyntiin vastamaan kysyntään. Tämä on juuri se alkuvaihe jossa yrityksen velansietokyky on kasvussa ja myöhemmin tulevan valmistuneen investoinnin turvin voimakkaamillaan. 

Tiedotusvälineissä viihtyvien pankkien tasekuplan rakentajaekonomistit ihmettelevät suuresti sitä kuinka voi olla mahdollista kun yritysten investoinnit laahaavat niin myöhässä? No, totta kai suuretkaan investoinnit ei käynnisty kun koko Suomi on valjastettu luulosairaaksi vierasta pääomaa kohtaan. Suomeen tuleva pääoma (yksityinen puoli) on harmaata taloutta tai vähintäänkin suuren luokan rahanpesua ja taasen Suomesta pakeneva pääoma ei juuri vakoilukoneiston viranomaisia (julkinen puoli) ole hetkauttanut tai kiinnostanut. Yritysmaailma tarvitsee sijoituskumppaneita, ei näitä kilpaa mitä suurempia ennakkoluuloja viljeleviä tahoja.

]]>
1 http://seppolappalainenkoti.puheenvuoro.uusisuomi.fi/257786-sininen-tulevaisuus-kopio-persujen-mission-syyta-muillakin-olisi#comments Julkinen sektori Perussuomalaiset Talouspolitiikka Yksityinen sektori Tue, 03 Jul 2018 08:15:14 +0000 Seppo Lappalainen http://seppolappalainenkoti.puheenvuoro.uusisuomi.fi/257786-sininen-tulevaisuus-kopio-persujen-mission-syyta-muillakin-olisi
Jokaisella meillä on tarinamme – Pysäyttämätön http://mikaniikko.puheenvuoro.uusisuomi.fi/257781-jokaisella-meilla-on-tarinamme-pysayttamaton <p>Jokaisella meillä on elämästä niin huonoja kuin hyviä hetkiä &ndash; ja sellaisia, joista moni haluaisi kuulla. Yksi haluaa uteliaisuuttaan ja toinen moittiakseen. Kolmas kuulija vastaavasti kaipaa tietää, miten omaan elämään löytyisi vastaukset kipuihin, jotka vievät toistuvasti alamäkeen.</p> <p>Moni odottaa avoimuutta myös päättäjältä. Siksi haluankin kertoa synkistä taustoistani, joita en toivoisi kenellekään. Tiedän, että niitä voidaan käyttää lyömäaseina &ndash; etenkin jos sattuu vielä työskentelemään julkisessa ammatissa. Silti vain avoimuus antaa mahdollisuuden samaistua asioihin, jotka tuottavat kunkin omassa elämässä kipua vailla vastausta.</p> <p>Osaltani vasta uskoontulon myötä elämäni suunta muuttui ja päädyin pian auttamaan samankaltaisten ongelmien parissa eläviä nuoria kuin itse olin.</p> <p>Kymmenen vuotta kului järjestössä tukien vankilasta vapautuvia ja päihdeongelmaisia nuoria takaisin elämään. Välillä taistelut hävittiin, välillä voitettiin, mutta halusimme pitää kiinni periaatteesta: jokaiselle pitää antaa mahdollisuus, jos vain omaa motivaatiota muutokseen löytyy.</p> <p>Näin, että järjestötyön kautta pystyimme auttamaan myös nuoria, joiden kohdalla julkiset palvelut olivat nostaneet kädet pystyyn. Kävin kaupungin virkamiesjohdon ja poliitikkojen puheilla, että voisimme laajentaa työtämme. Kävin jopa eduskunnassa ja eksyin käytäviltä ihmettelemään istuntosalia, mutta auttajaa en löytänyt.</p> <p>- Voiko näiden päättäjien silmät vielä avautua? Milloin löytyy juhlapuheiden lisäksi myös rahat kolmannen sektorin auttamistyöhön? pohdin siinä järjestöjohtajana.</p> <p>Vastausta sain odottaa monta vuotta.</p> <p>- Asiat eivät muutu, jos ette itse lähde niitä muuttamaan, sanoi Timo Soini Korson torilla 2008.</p> <p>Päätin lähteä politiikkaan. Sillä tiellä ollaan vieläkin.</p> <p>Olen sittemmin itse nähnyt, kuinka kabinettien ovien sulkeuduttua ääni kellossa muuttuu. Kolmannen sektorin auttava käsi ei kelpaa. Pitää aina yrittää keksiä muuta. Vaikka politiikassa pieniä voittoja nuorten ja vähävaraisten hyväksi voi saavuttaa, osaltani suurin jäi silti vielä tekemättä, kun perussuomalaiset erotettiin hallituksesta viime kesänä. Ehkä nekin unelmat toteutuvat joskus myöhemmin.</p> <p>Miksi siis kirjoitan?</p> <p>Viestini on ennen kaikkea: jokainen on arvokas.</p> <p>Osaltasi sinäkin voit kertoa tarinan siitä, miten joku läheinen tai itse sait avun aikanasi. Mitä jos vaikka tämän blogin kommentteihin kertoisit oman kokemuksesi rohkaisuksi niille, joilla juuri nyt on pimeä taival?</p> <p>Hyvää kesää!</p> <p>- - -</p> <p>Kirjani (Niikko &ndash; Pysäyttämätön) on omakustanne. Kirjasta <a href="https://mikaniikko.fi/tuote/niikko-pysayttamaton/"><u>lisätietoa</u></a> (mm. katkelma).</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Jokaisella meillä on elämästä niin huonoja kuin hyviä hetkiä – ja sellaisia, joista moni haluaisi kuulla. Yksi haluaa uteliaisuuttaan ja toinen moittiakseen. Kolmas kuulija vastaavasti kaipaa tietää, miten omaan elämään löytyisi vastaukset kipuihin, jotka vievät toistuvasti alamäkeen.

Moni odottaa avoimuutta myös päättäjältä. Siksi haluankin kertoa synkistä taustoistani, joita en toivoisi kenellekään. Tiedän, että niitä voidaan käyttää lyömäaseina – etenkin jos sattuu vielä työskentelemään julkisessa ammatissa. Silti vain avoimuus antaa mahdollisuuden samaistua asioihin, jotka tuottavat kunkin omassa elämässä kipua vailla vastausta.

Osaltani vasta uskoontulon myötä elämäni suunta muuttui ja päädyin pian auttamaan samankaltaisten ongelmien parissa eläviä nuoria kuin itse olin.

Kymmenen vuotta kului järjestössä tukien vankilasta vapautuvia ja päihdeongelmaisia nuoria takaisin elämään. Välillä taistelut hävittiin, välillä voitettiin, mutta halusimme pitää kiinni periaatteesta: jokaiselle pitää antaa mahdollisuus, jos vain omaa motivaatiota muutokseen löytyy.

Näin, että järjestötyön kautta pystyimme auttamaan myös nuoria, joiden kohdalla julkiset palvelut olivat nostaneet kädet pystyyn. Kävin kaupungin virkamiesjohdon ja poliitikkojen puheilla, että voisimme laajentaa työtämme. Kävin jopa eduskunnassa ja eksyin käytäviltä ihmettelemään istuntosalia, mutta auttajaa en löytänyt.

- Voiko näiden päättäjien silmät vielä avautua? Milloin löytyy juhlapuheiden lisäksi myös rahat kolmannen sektorin auttamistyöhön? pohdin siinä järjestöjohtajana.

Vastausta sain odottaa monta vuotta.

- Asiat eivät muutu, jos ette itse lähde niitä muuttamaan, sanoi Timo Soini Korson torilla 2008.

Päätin lähteä politiikkaan. Sillä tiellä ollaan vieläkin.

Olen sittemmin itse nähnyt, kuinka kabinettien ovien sulkeuduttua ääni kellossa muuttuu. Kolmannen sektorin auttava käsi ei kelpaa. Pitää aina yrittää keksiä muuta. Vaikka politiikassa pieniä voittoja nuorten ja vähävaraisten hyväksi voi saavuttaa, osaltani suurin jäi silti vielä tekemättä, kun perussuomalaiset erotettiin hallituksesta viime kesänä. Ehkä nekin unelmat toteutuvat joskus myöhemmin.

Miksi siis kirjoitan?

Viestini on ennen kaikkea: jokainen on arvokas.

Osaltasi sinäkin voit kertoa tarinan siitä, miten joku läheinen tai itse sait avun aikanasi. Mitä jos vaikka tämän blogin kommentteihin kertoisit oman kokemuksesi rohkaisuksi niille, joilla juuri nyt on pimeä taival?

Hyvää kesää!

- - -

Kirjani (Niikko – Pysäyttämätön) on omakustanne. Kirjasta lisätietoa (mm. katkelma).

]]>
8 http://mikaniikko.puheenvuoro.uusisuomi.fi/257781-jokaisella-meilla-on-tarinamme-pysayttamaton#comments Elämänkerta Kolmas sektori Nuoriso Perussuomalaiset Syrjäyttäminen Tue, 03 Jul 2018 07:23:01 +0000 Mika Niikko http://mikaniikko.puheenvuoro.uusisuomi.fi/257781-jokaisella-meilla-on-tarinamme-pysayttamaton
Sananvapaus - mutta vain jos se minulle sopii http://juliuslaurilehtinen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/257714-sananvapaus-mutta-vain-jos-se-minulle-sopii <p>Viime päivinä on somekommenteissa ja puoluetoimijoiden puheenvuoroissa kritisoitu sitä, miten Helsingin Sanomien Nyt-liite vertasi Yhdysvaltain presidenttiä sikaan satiirikuvassaan. Eikä siinä itsessään mitään. Kuten <a href="http://juliuslaurilehtinen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/256484-aki-ruotsala-pori-jazz-ja-sananvapauden-sietamaton-keveys">aiemmin</a> kävimme lävitse, sananvapauteen kuuluu olennaisesti vapaus kritisoida sananvapauden harjoittajaa, niin <strong>Aki Ruotsalaa</strong> kuin Nyt-liitettä.</p><p>Tänään kirjoituksen aiheena on puolestaan konsistenssi, johdonmukaisuus kunkin henkilön mielipiteissä. Olisi kovin traagista mikäli paljastuisi, että yhteiskunnalliset kommentoijat sortuisivat itsensä kanssa ristiriitaisiin mielipiteisiin samasta aiheesta kahtena eri aikana, riippuen pilan kohteen uskonnosta, ihonväristä ja ideologiasta.</p><p>Vuonna 2006 ympäri telluksen kohistiin tanskalaisen Jyllands-Postenin syksyllä 2005 julkaisemasta pilakuvasta, jossa kuvattiin Islamin profeetta <strong>Muhammed</strong> pommi turbaanissaan. Aiheeseen otti kantaa myös Perussuomalaisten nykyinen puheenjohtaja <strong>Jussi Halla-aho</strong> <a href="http://www.halla-aho.com/scripta/profeettaa_loukkaamatta_sananvapaudesta_tinkimatta.html">blogissaan</a>, jossa hän muun muassa puolusti tanskalaislehden vapautta julkaista kyseinen kuva.</p><p>Kesällä 2018 Helsingin Sanomien liite tekee jotain etäisesti samanlaista; se kehtaa tehdä ilkeämielistä satiiria Yhdysvaltain presidentistä. Kiinteistömogulista, jota äänekäs vähemmistö Suomessakin kunnioittaa ja tulkitsee kuin virheetöntä profeetta. Samainen perussuomalaisten nykyinen puheenjohtaja Halla-aho otti kyseiseen aiheeseen kantaa kesäkuun viimeisenä päivänä Twitter-<a href="https://twitter.com/Halla_aho/status/1013173032280576001?s=19">päivityksessään</a>, jossa moititaan Helsingin Sanomien pilakuvaa ja mainitaan, ettei edes Pohjois-Korea ole tehnyt vastaavaa.</p><p>Mielipiteissään johdonmukainen ajattelija ei voi yhtaikaisesti olla sitä mieltä, että Muhammedin kuvaaminen terroristina on kannatettavaa sananvapauden harjoittamista, mutta <strong>Donald Trumpin</strong> vertaaminen sikaan on pahasta ja väärin, vastuutonta ja tuomittavaa. Ellei kyse sitten ole omasta ideologiasta.</p><p>On kätevää ja helppoa verhoutua sananvapauden taakse, kun se itselle sopii. Aiemman argumentin vedenpitävyys testataan silloin, kun pitäisi sananvapauden nimissä puolustaa itselle epämieluisaa asiaa. Valitettavan usein aiempi sananvapauteen verhoutuminen paljastuu pohjasta lahonneeksi soutuveneeksi, pakkasessa housuun laskemiseksi ja keisariksi ilman vaatteita.</p><p>Englanninkielisessä maailmassa sanotaan &quot;you can&#39;t have your cake and eat it too.&quot; Kai näihin on kansanviisauksis kerätty, sillä pätee tälläkin kertaa.</p> Viime päivinä on somekommenteissa ja puoluetoimijoiden puheenvuoroissa kritisoitu sitä, miten Helsingin Sanomien Nyt-liite vertasi Yhdysvaltain presidenttiä sikaan satiirikuvassaan. Eikä siinä itsessään mitään. Kuten aiemmin kävimme lävitse, sananvapauteen kuuluu olennaisesti vapaus kritisoida sananvapauden harjoittajaa, niin Aki Ruotsalaa kuin Nyt-liitettä.

Tänään kirjoituksen aiheena on puolestaan konsistenssi, johdonmukaisuus kunkin henkilön mielipiteissä. Olisi kovin traagista mikäli paljastuisi, että yhteiskunnalliset kommentoijat sortuisivat itsensä kanssa ristiriitaisiin mielipiteisiin samasta aiheesta kahtena eri aikana, riippuen pilan kohteen uskonnosta, ihonväristä ja ideologiasta.

Vuonna 2006 ympäri telluksen kohistiin tanskalaisen Jyllands-Postenin syksyllä 2005 julkaisemasta pilakuvasta, jossa kuvattiin Islamin profeetta Muhammed pommi turbaanissaan. Aiheeseen otti kantaa myös Perussuomalaisten nykyinen puheenjohtaja Jussi Halla-aho blogissaan, jossa hän muun muassa puolusti tanskalaislehden vapautta julkaista kyseinen kuva.

Kesällä 2018 Helsingin Sanomien liite tekee jotain etäisesti samanlaista; se kehtaa tehdä ilkeämielistä satiiria Yhdysvaltain presidentistä. Kiinteistömogulista, jota äänekäs vähemmistö Suomessakin kunnioittaa ja tulkitsee kuin virheetöntä profeetta. Samainen perussuomalaisten nykyinen puheenjohtaja Halla-aho otti kyseiseen aiheeseen kantaa kesäkuun viimeisenä päivänä Twitter-päivityksessään, jossa moititaan Helsingin Sanomien pilakuvaa ja mainitaan, ettei edes Pohjois-Korea ole tehnyt vastaavaa.

Mielipiteissään johdonmukainen ajattelija ei voi yhtaikaisesti olla sitä mieltä, että Muhammedin kuvaaminen terroristina on kannatettavaa sananvapauden harjoittamista, mutta Donald Trumpin vertaaminen sikaan on pahasta ja väärin, vastuutonta ja tuomittavaa. Ellei kyse sitten ole omasta ideologiasta.

On kätevää ja helppoa verhoutua sananvapauden taakse, kun se itselle sopii. Aiemman argumentin vedenpitävyys testataan silloin, kun pitäisi sananvapauden nimissä puolustaa itselle epämieluisaa asiaa. Valitettavan usein aiempi sananvapauteen verhoutuminen paljastuu pohjasta lahonneeksi soutuveneeksi, pakkasessa housuun laskemiseksi ja keisariksi ilman vaatteita.

Englanninkielisessä maailmassa sanotaan "you can't have your cake and eat it too." Kai näihin on kansanviisauksis kerätty, sillä pätee tälläkin kertaa.

]]>
123 http://juliuslaurilehtinen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/257714-sananvapaus-mutta-vain-jos-se-minulle-sopii#comments Kotimaa Donald Trump Islam Perussuomalaiset Sananvapaus Sun, 01 Jul 2018 08:25:29 +0000 Julius Lehtinen http://juliuslaurilehtinen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/257714-sananvapaus-mutta-vain-jos-se-minulle-sopii
Vihreät, kaikkien toimittajien kaveri http://seppolappalainenkoti.puheenvuoro.uusisuomi.fi/257592-vihreat-kaikkien-toimittajien-kaveri <p>&nbsp;</p><p>Vihreät, kaikkien toimittajien kaveri, teiden tukko. Vihreät ovat totisesti selvinneet rötöksistään huomattavasti helpommin kuin Perussuomalaiset. Perusuomalaisten kaikki teot ovat supersuuren suurennuslasin alla, kun jotenkin vähän rysähtää on hetkessä kohtuuton ja massiivinen ajojahti käynnistynyt. Todellakin ihmetellä tätä täytyy kun laupiaasta samarialaisesta tehdään joidenkin tahojen etuoikeudella halveksittu samarialainen.</p><p>Teuvo Hakkaraisen viinilasillisella rohkaistu lähimmäisenrakkauden osoitus tuotti hieman&nbsp; ylimitoitetun tuomion koska alusta alkaen poliisi että syyttäjä haki teolle vakaata harkintaa ja suunnitelmallisuutta saadakseen oikeudelta vankeusrangaistuksen Teuvolle. Onneksi sentään vankeusrangastusta tämä pohjimmiltaan viaton tapahtuma ei saavuttanut ja lopulta tuomio oli edes lähempänä oikeudenmukaisuutta.</p><p>Otetaan nyt esimerkki, huomattavasti vakavampi mutta lievemmän seurauksen teolleen saanut Vihreiden edustajan rötös eli luvattoman padon rakentaminen. Tämä monien arvostama vihreät puolueen poliitikko suunnitteli ja rakenteli kaikessa rauhassa patoa, etenkin patoprojektin alussa kenenkään siihen puuttumatta. Ja jos tämä pato olisi saavuttanut ne mittasuhteet mitkä padolle yleensä vaaditaan niin siihen nähden Kwai-joen silta olisi ollut vauvojen puuhamaa. Etenkin patoprojektin alussa tämä vihreiden edustaja marssi päivittäin poliisipartion nenän edestä padon rakennuspuuhiin viheltäen (whistle) <a href="https://youtu.be/eXBdpUwIUYY?t=9">Colonel Bogey March tunnussäveltä</a>. Onneksi kuitenkin edes kyläläiset ottivat asian sen verran vakavasti, että lopultakin poliisi kohdatessaan ihmisten (kyläläisten) hädän kasvoista kasvoihin pysäytti miehen rakennuspuuhat eikä todellista uhkaavaa vedenpaisumusta päässyt syntymään. Todellakin onneksi myös kalojen nousun kannalta.</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div>  

Vihreät, kaikkien toimittajien kaveri, teiden tukko. Vihreät ovat totisesti selvinneet rötöksistään huomattavasti helpommin kuin Perussuomalaiset. Perusuomalaisten kaikki teot ovat supersuuren suurennuslasin alla, kun jotenkin vähän rysähtää on hetkessä kohtuuton ja massiivinen ajojahti käynnistynyt. Todellakin ihmetellä tätä täytyy kun laupiaasta samarialaisesta tehdään joidenkin tahojen etuoikeudella halveksittu samarialainen.

Teuvo Hakkaraisen viinilasillisella rohkaistu lähimmäisenrakkauden osoitus tuotti hieman  ylimitoitetun tuomion koska alusta alkaen poliisi että syyttäjä haki teolle vakaata harkintaa ja suunnitelmallisuutta saadakseen oikeudelta vankeusrangaistuksen Teuvolle. Onneksi sentään vankeusrangastusta tämä pohjimmiltaan viaton tapahtuma ei saavuttanut ja lopulta tuomio oli edes lähempänä oikeudenmukaisuutta.

Otetaan nyt esimerkki, huomattavasti vakavampi mutta lievemmän seurauksen teolleen saanut Vihreiden edustajan rötös eli luvattoman padon rakentaminen. Tämä monien arvostama vihreät puolueen poliitikko suunnitteli ja rakenteli kaikessa rauhassa patoa, etenkin patoprojektin alussa kenenkään siihen puuttumatta. Ja jos tämä pato olisi saavuttanut ne mittasuhteet mitkä padolle yleensä vaaditaan niin siihen nähden Kwai-joen silta olisi ollut vauvojen puuhamaa. Etenkin patoprojektin alussa tämä vihreiden edustaja marssi päivittäin poliisipartion nenän edestä padon rakennuspuuhiin viheltäen (whistle) Colonel Bogey March tunnussäveltä. Onneksi kuitenkin edes kyläläiset ottivat asian sen verran vakavasti, että lopultakin poliisi kohdatessaan ihmisten (kyläläisten) hädän kasvoista kasvoihin pysäytti miehen rakennuspuuhat eikä todellista uhkaavaa vedenpaisumusta päässyt syntymään. Todellakin onneksi myös kalojen nousun kannalta.

]]>
6 http://seppolappalainenkoti.puheenvuoro.uusisuomi.fi/257592-vihreat-kaikkien-toimittajien-kaveri#comments Perussuomalaiset Teuvo Hakkarainen Toimittajat Vihreät Fri, 29 Jun 2018 08:10:07 +0000 Seppo Lappalainen http://seppolappalainenkoti.puheenvuoro.uusisuomi.fi/257592-vihreat-kaikkien-toimittajien-kaveri
Onko keskustelu Perussuomalaisten kanssa mahdollista? http://manukorkman.puheenvuoro.uusisuomi.fi/257316-onko-keskustelu-perussuomalaisten-kanssa-mahdollista <p>Olen viihtynyt täällä US -puheenvuorossa keskustelemassa jo vuosien ajan. Uutta tietoa ja uusia näkemyksiä on tullut usein vastaan. On ollut myös rikastuttavaa kohdata ihmisiä, joiden näkemykset poikkeavat omistani täysin. Aina silloin tällöin olen joutunut muuttamaan käsityksiäni asioista.&nbsp;</p><p>Yhteisiä näkemyksiä on löytynyt niin vasemmistoliittolaisten, demarien, piraattien, kepulaisten kuin monien muidenkin kanssa. Olen pitänyt sitä hedelmällisenä, ainakin omalta osaltani.</p><p>Edellä mainittujen lisäksi on vielä tämä perussuomalaisten aggressiivinen siipi&nbsp;ja ne sitoutumattomat hännystelijät, jotka seuraavat edellisiä kaikkialle. Tähän ryhmään kuuluvat katsovat oikeudekseen herjata muita mielensä mukaan kaikenlaisilla &nbsp;&rdquo;hauskoilla&rdquo; nimityksillä, ja kun heille antaa vähänkin takaisin, niin alkaa itku ja punainen kortti heilua. Olen kohdannut US -puheenvuorossa rajoittuneimmat ja heikkolahjaisimmat ihmiset, joihin en ole törmännyt missään muualla koko tähänastisen elämäni aikana. Kiitokset siitä.</p><p>&nbsp;</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Olen viihtynyt täällä US -puheenvuorossa keskustelemassa jo vuosien ajan. Uutta tietoa ja uusia näkemyksiä on tullut usein vastaan. On ollut myös rikastuttavaa kohdata ihmisiä, joiden näkemykset poikkeavat omistani täysin. Aina silloin tällöin olen joutunut muuttamaan käsityksiäni asioista. 

Yhteisiä näkemyksiä on löytynyt niin vasemmistoliittolaisten, demarien, piraattien, kepulaisten kuin monien muidenkin kanssa. Olen pitänyt sitä hedelmällisenä, ainakin omalta osaltani.

Edellä mainittujen lisäksi on vielä tämä perussuomalaisten aggressiivinen siipi ja ne sitoutumattomat hännystelijät, jotka seuraavat edellisiä kaikkialle. Tähän ryhmään kuuluvat katsovat oikeudekseen herjata muita mielensä mukaan kaikenlaisilla  ”hauskoilla” nimityksillä, ja kun heille antaa vähänkin takaisin, niin alkaa itku ja punainen kortti heilua. Olen kohdannut US -puheenvuorossa rajoittuneimmat ja heikkolahjaisimmat ihmiset, joihin en ole törmännyt missään muualla koko tähänastisen elämäni aikana. Kiitokset siitä.

 

]]>
104 http://manukorkman.puheenvuoro.uusisuomi.fi/257316-onko-keskustelu-perussuomalaisten-kanssa-mahdollista#comments Perussuomalaiset Tyhmät ja töykeät Sat, 23 Jun 2018 16:28:00 +0000 Manu Korkman http://manukorkman.puheenvuoro.uusisuomi.fi/257316-onko-keskustelu-perussuomalaisten-kanssa-mahdollista
Eduskuntavaalit lähestyvät - mustamaalaaminen kiihtyy http://mikkokangasoja.puheenvuoro.uusisuomi.fi/257296-eduskuntavaalit-lahestyvat-mustamaalaaminen-kiihtyy <p><strong>Näin ne politiikan &quot;vuodenajat&quot; vaihtuvat ja on alkamassa hallituksen syksy, joka päättyy eduskuntavaaleihin. Kaudelle tulee olemaan leimallista perussuomalaisten mustamaalaaminen, katteettomat lupaukset ja pelottelut sekä kaikenlainen muukin paskapuhe, kuten vanhastaan tiedetään.</strong></p><p>&nbsp;</p><p>Sote-uudistus peruuntuu ja miestä ei vaihdeta, vaikka Juha Sipilä niin kautensa alla uskotteli. Sen sijaan Keskusta ajaa Sipilä-kortilla kannatuksensa ehkä 16 % tuntumaan, ellei jopa jytkyvaalien rytkyyn. Hallitusneuvotteluista tulee vaikeat, kun mikään potentiaalinen yhdistelmä ei saa enemmistöä.</p><p>&nbsp;</p><p>Palataan Perussuomalaisiin ja kuvataan miten antimarkkinointia, arkisemmin kiusaamista, politiikassa tehdään. Kun Siniset loikkasivat vuosi sitten, heräsi kysymys, millaisia syntyneet kaksi puoluetta ovat. Se on leimaamisen paikka vastustajalle. Etenkin vasemmistoblokin naiskansanedustajat tyypillisesti ansioituvat näissä mustamaalaamisjutuissa. Minkä nuorena oppii, sen vanhana taitaa.</p><p>&nbsp;</p><p>Puolueen jakautumisen jälkeen ihmiset olivat epävarmoja, joten ensimmäiset viestinviejät olisivat istuttamassa mielikuvia vastaanottavaiseen maaperään. Tämän momentumin poliittiset vastustajat käyttivät ja laukoivat muka tietäväisiä näkemyksiään. Yhtäkkiä puolueen jäsenten ajatuksia väittivät parhaiten tuntevan ne, jotka aiemmin vähiten ymmärsivät niitä. Epämääräiset termit arvopohjista ja muusta vilisivät. Eksaktiudesta voi jäädä kiinni, epämääräisyydestä ei. Oli tilaisuus korostaa omaa ylevyyttä ja alentaa vastustajaa.</p><p>&nbsp;</p><p>Seuraavassa on tuoreeltaan esimerkillisen taitavaa leimaamista SDP:n varapuheenjohtaja <a href="https://www.is.fi/politiikka/art-2000005726305.html">Maarit Feldt-Rannalta</a>:&quot;Minua huolestuttaa suoraan sanoen pinnan alla olevat, mutta laajasti tiedossa olevat (PS:n) yhteydet pohjoismaiseen vastarintaliikkeeseen, joka on todella vaarallinen liike&quot;</p><p>&nbsp;</p><p><em>Arvioidaan väittämää:</em> nainen käyttää sanaa huolestuttava, jolla halutaan tuoda esiin ikään kuin lapsistaan huolestuneen vastuullisen vanhemman huolta. Näin peitetään angstinen viha salonkikelpoisen sanan alle. Kuinka niin viha? Siksi, että perusteet &quot;huolelle&quot; ovat perin hämmentävät ja hatarat, tarkoitushakuiset. Jos jonkun toiminta vihastuttaa, kerro olevasi &quot;huolestunut&quot; ja saat konflikteja pelkäävien ja tunteellisten ihmisten hyväksynnän.</p><p>&nbsp;</p><p>Feldt-Ranta väittää Perussuomalaisilla olevan yhteyksiä pohjoismaiseen vastarintaliikkeeseen, mitkä ovat hänen mielestään laajasti tiedossa. Mistä yhteyksistä sitten on kyse? <a href="https://www.iltalehti.fi/uutiset/2015081720191192_uu.shtml">Tulkintoihin lienee </a>yllyttänyt maahanmuuttajataustaisen naisen kanssa avioituneen kansanedustaja Olli Immosen kanssa samaan tapahtumaan osallistunut uusnatsi. Immosella on IL:n mukaan myös 3000 fb-kaverin joukossa joitain uusnatseja. <a href="https://www.vastarinta.com/miksi-vastarintaliike-eika-perussuomalaiset/">Vastarintaliike </a>ei salli jäsentensä olla Perussuomalaisissa ja on kommentoinut kriittisesti niin puoluetta, Immosta, Halla-ahoa kuin muitakin. Arvioikoon itse kukin em. linkin takaa kuinka värittyneesti vain tahtoo.</p><p>&nbsp;</p><p>Väittäen, että yhteydet ovat &quot;laajasti tiedossa&quot; Feldt-Ranta haki kipeästi tarvitsemaansa selkänojaa huteralle väitteelleen ja loi lukijoille mielikuvaa siitä, että &quot;kaikki&quot; ovat tätä mieltä ja jos niin on, niin luultavasti he olisivat oikeassa. Lopuksi Feldt-Ranta vielä muisti korostaa, että väitetyt yhteydet ovat &quot;todella vaaralliseen&quot; liikkeeseen. Sillä luotiin pelkoa kuulijaan, josta seuranneella tunnereaktiolla herkimmät saatiin viimein vakuuttuneiksi hänen sanomastaan. Jos populismi on pelon ja vihan tunteisiin vetoamista, niin tämä oli sitä itseään. Jos pieni PVL on todella vaarallinen, kuinkahan demarirouva määrittelee ISIS:in?</p><p>&nbsp;</p><p>Tosiasia joka tapauksessa on, että Feldt-Rannan vihjailemat yhteydet ovat läheisimmilläänkin seitin ohuet mutta sillä hän onnistui saastuttamaan koko puolueen mainetta. Sitä hän halusi ja siihen hän uskoo, sillä tunne ennen faktoja. Tämän ammattilaiset osaavat.</p><p>&nbsp;</p><p>Muut puolueet saattavat voittaa maineen lokaamisessa kisan kansan suosiosta, mutta asioissa Perussuomalaiset tulevat voittamaan, koska järki on ennemmin tai myöhemmin otettava käteen. Sitä tietä Euroopassa mennään jo hyvää vauhtia. Suomi seuraa perässä.</p><p>&nbsp;</p><p>Rapa tulee roiskumaan ja saamme mielenkiinnolla odottaa, millaista sontaa &quot;arvopohjan&quot; kannattajilta vielä irtoaa.</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Näin ne politiikan "vuodenajat" vaihtuvat ja on alkamassa hallituksen syksy, joka päättyy eduskuntavaaleihin. Kaudelle tulee olemaan leimallista perussuomalaisten mustamaalaaminen, katteettomat lupaukset ja pelottelut sekä kaikenlainen muukin paskapuhe, kuten vanhastaan tiedetään.

 

Sote-uudistus peruuntuu ja miestä ei vaihdeta, vaikka Juha Sipilä niin kautensa alla uskotteli. Sen sijaan Keskusta ajaa Sipilä-kortilla kannatuksensa ehkä 16 % tuntumaan, ellei jopa jytkyvaalien rytkyyn. Hallitusneuvotteluista tulee vaikeat, kun mikään potentiaalinen yhdistelmä ei saa enemmistöä.

 

Palataan Perussuomalaisiin ja kuvataan miten antimarkkinointia, arkisemmin kiusaamista, politiikassa tehdään. Kun Siniset loikkasivat vuosi sitten, heräsi kysymys, millaisia syntyneet kaksi puoluetta ovat. Se on leimaamisen paikka vastustajalle. Etenkin vasemmistoblokin naiskansanedustajat tyypillisesti ansioituvat näissä mustamaalaamisjutuissa. Minkä nuorena oppii, sen vanhana taitaa.

 

Puolueen jakautumisen jälkeen ihmiset olivat epävarmoja, joten ensimmäiset viestinviejät olisivat istuttamassa mielikuvia vastaanottavaiseen maaperään. Tämän momentumin poliittiset vastustajat käyttivät ja laukoivat muka tietäväisiä näkemyksiään. Yhtäkkiä puolueen jäsenten ajatuksia väittivät parhaiten tuntevan ne, jotka aiemmin vähiten ymmärsivät niitä. Epämääräiset termit arvopohjista ja muusta vilisivät. Eksaktiudesta voi jäädä kiinni, epämääräisyydestä ei. Oli tilaisuus korostaa omaa ylevyyttä ja alentaa vastustajaa.

 

Seuraavassa on tuoreeltaan esimerkillisen taitavaa leimaamista SDP:n varapuheenjohtaja Maarit Feldt-Rannalta:"Minua huolestuttaa suoraan sanoen pinnan alla olevat, mutta laajasti tiedossa olevat (PS:n) yhteydet pohjoismaiseen vastarintaliikkeeseen, joka on todella vaarallinen liike"

 

Arvioidaan väittämää: nainen käyttää sanaa huolestuttava, jolla halutaan tuoda esiin ikään kuin lapsistaan huolestuneen vastuullisen vanhemman huolta. Näin peitetään angstinen viha salonkikelpoisen sanan alle. Kuinka niin viha? Siksi, että perusteet "huolelle" ovat perin hämmentävät ja hatarat, tarkoitushakuiset. Jos jonkun toiminta vihastuttaa, kerro olevasi "huolestunut" ja saat konflikteja pelkäävien ja tunteellisten ihmisten hyväksynnän.

 

Feldt-Ranta väittää Perussuomalaisilla olevan yhteyksiä pohjoismaiseen vastarintaliikkeeseen, mitkä ovat hänen mielestään laajasti tiedossa. Mistä yhteyksistä sitten on kyse? Tulkintoihin lienee yllyttänyt maahanmuuttajataustaisen naisen kanssa avioituneen kansanedustaja Olli Immosen kanssa samaan tapahtumaan osallistunut uusnatsi. Immosella on IL:n mukaan myös 3000 fb-kaverin joukossa joitain uusnatseja. Vastarintaliike ei salli jäsentensä olla Perussuomalaisissa ja on kommentoinut kriittisesti niin puoluetta, Immosta, Halla-ahoa kuin muitakin. Arvioikoon itse kukin em. linkin takaa kuinka värittyneesti vain tahtoo.

 

Väittäen, että yhteydet ovat "laajasti tiedossa" Feldt-Ranta haki kipeästi tarvitsemaansa selkänojaa huteralle väitteelleen ja loi lukijoille mielikuvaa siitä, että "kaikki" ovat tätä mieltä ja jos niin on, niin luultavasti he olisivat oikeassa. Lopuksi Feldt-Ranta vielä muisti korostaa, että väitetyt yhteydet ovat "todella vaaralliseen" liikkeeseen. Sillä luotiin pelkoa kuulijaan, josta seuranneella tunnereaktiolla herkimmät saatiin viimein vakuuttuneiksi hänen sanomastaan. Jos populismi on pelon ja vihan tunteisiin vetoamista, niin tämä oli sitä itseään. Jos pieni PVL on todella vaarallinen, kuinkahan demarirouva määrittelee ISIS:in?

 

Tosiasia joka tapauksessa on, että Feldt-Rannan vihjailemat yhteydet ovat läheisimmilläänkin seitin ohuet mutta sillä hän onnistui saastuttamaan koko puolueen mainetta. Sitä hän halusi ja siihen hän uskoo, sillä tunne ennen faktoja. Tämän ammattilaiset osaavat.

 

Muut puolueet saattavat voittaa maineen lokaamisessa kisan kansan suosiosta, mutta asioissa Perussuomalaiset tulevat voittamaan, koska järki on ennemmin tai myöhemmin otettava käteen. Sitä tietä Euroopassa mennään jo hyvää vauhtia. Suomi seuraa perässä.

 

Rapa tulee roiskumaan ja saamme mielenkiinnolla odottaa, millaista sontaa "arvopohjan" kannattajilta vielä irtoaa.

]]>
119 http://mikkokangasoja.puheenvuoro.uusisuomi.fi/257296-eduskuntavaalit-lahestyvat-mustamaalaaminen-kiihtyy#comments Eduskuntavaalit 2019 Maarit Feldt-Ranta Mustamaalaaminen Perussuomalaiset Fri, 22 Jun 2018 17:13:57 +0000 Mikko Kangasoja http://mikkokangasoja.puheenvuoro.uusisuomi.fi/257296-eduskuntavaalit-lahestyvat-mustamaalaaminen-kiihtyy
Miksi perussuomalaiset kansanedustajat ahdistelevat? http://harrimulari.puheenvuoro.uusisuomi.fi/257109-miksi-perussuomalaiset-kansanedustajat-ahdistelevat <p>1) Kristillisdemokraateista perussuomalaisiin loikanneen Toimi Kankaanniemen kristilliset arvot nousivat esille heti tuoreen eduskuntakauden aluksi. Naimisissa oleva mies viestitteli toiselle naiselle &quot;nussittuna nukkuisit sikeämmin&quot;.&nbsp; Kankaanniemi vetäytyi persuiluinsa ilmentymisen&nbsp; jälkeen sairaslomalle.</p><p>2) Teuvo Hakkarainen tuomittiin eilen (18.6.2018) kansanedustaja Veera Ruohon pahoinpitelystä ja seksuaalisesta ahdistelusta 45 päiväsakkoon ja korvauksiin Ruoholle.&nbsp; Perussuomalaisten ryhmyri Leena Meri ilmoitti tuoreeltaan, että tämä tuomio ei johda jatkotoimenpiteisiin. Joulukuussa tapahtuneen persuilun jälkeen Hakkarainen vetäytyi sairaslomalle. Hakkarainen kommentoi oikeusprosessia ajojahdiksi.</p><p>3) On se nyt perkele. Jos tavan kansa persuilee työpaikallaan, niin ei siitä palkallisella sairaslomalla palkita. <a href="https://www.iltalehti.fi/uutiset/2015052319736885_uu.shtml" title="https://www.iltalehti.fi/uutiset/2015052319736885_uu.shtml">https://www.iltalehti.fi/uutiset/2015052319736885_uu.shtml</a></p><p>4) Miksi persu persuilee?</p><p>Oma ujo arvaukseni on se, että Suomessa syntyneen heteromiehen seksuaalinen ahdistelu on parempaa seksuaalista ahdistelua perussuomalaiset rp:n&nbsp; eduskuntaryhmän mielestä.* Jäsenet ainakin komppaavat ajatusta <a href="http://hennakajava.puheenvuoro.uusisuomi.fi/254655-humalainen-vakivallaton-parisuhderaiskaaja-vs-puskaraiskaaja" title="http://hennakajava.puheenvuoro.uusisuomi.fi/254655-humalainen-vakivallaton-parisuhderaiskaaja-vs-puskaraiskaaja">http://hennakajava.puheenvuoro.uusisuomi.fi/254655-humalainen-vakivallat...</a></p><p>5)Selvää on se, että perussuomalaisilla kansanedustajilla on valtava yliedustus seksuaalisessa ahdistelussa verrattuna oikeastaan mihin ryhmään tahansa.</p><p>--</p><p>Lisäyksiä</p><p>a) Lisätty pj. Halla-ahon kanta seksuaaliseen ahdisteluun&nbsp; kuvamuodossa ennen uutta normaalia</p><p>*b) Persujen persuilu vaatii legimiteetikseen puolueuskollisuuden aikaan jälkeen Soinin. Perussuomalaiset rp hyväksyy seksuaalisen ahdistelun ainostaan omille uskollisille edustajilleen eikä laajemmin Suomessa syntyneille heteromiehille.</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p><br />&nbsp;</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> 1) Kristillisdemokraateista perussuomalaisiin loikanneen Toimi Kankaanniemen kristilliset arvot nousivat esille heti tuoreen eduskuntakauden aluksi. Naimisissa oleva mies viestitteli toiselle naiselle "nussittuna nukkuisit sikeämmin".  Kankaanniemi vetäytyi persuiluinsa ilmentymisen  jälkeen sairaslomalle.

2) Teuvo Hakkarainen tuomittiin eilen (18.6.2018) kansanedustaja Veera Ruohon pahoinpitelystä ja seksuaalisesta ahdistelusta 45 päiväsakkoon ja korvauksiin Ruoholle.  Perussuomalaisten ryhmyri Leena Meri ilmoitti tuoreeltaan, että tämä tuomio ei johda jatkotoimenpiteisiin. Joulukuussa tapahtuneen persuilun jälkeen Hakkarainen vetäytyi sairaslomalle. Hakkarainen kommentoi oikeusprosessia ajojahdiksi.

3) On se nyt perkele. Jos tavan kansa persuilee työpaikallaan, niin ei siitä palkallisella sairaslomalla palkita. https://www.iltalehti.fi/uutiset/2015052319736885_uu.shtml

4) Miksi persu persuilee?

Oma ujo arvaukseni on se, että Suomessa syntyneen heteromiehen seksuaalinen ahdistelu on parempaa seksuaalista ahdistelua perussuomalaiset rp:n  eduskuntaryhmän mielestä.* Jäsenet ainakin komppaavat ajatusta http://hennakajava.puheenvuoro.uusisuomi.fi/254655-humalainen-vakivallaton-parisuhderaiskaaja-vs-puskaraiskaaja

5)Selvää on se, että perussuomalaisilla kansanedustajilla on valtava yliedustus seksuaalisessa ahdistelussa verrattuna oikeastaan mihin ryhmään tahansa.

--

Lisäyksiä

a) Lisätty pj. Halla-ahon kanta seksuaaliseen ahdisteluun  kuvamuodossa ennen uutta normaalia

*b) Persujen persuilu vaatii legimiteetikseen puolueuskollisuuden aikaan jälkeen Soinin. Perussuomalaiset rp hyväksyy seksuaalisen ahdistelun ainostaan omille uskollisille edustajilleen eikä laajemmin Suomessa syntyneille heteromiehille.

 

 

 

 


 

]]>
73 http://harrimulari.puheenvuoro.uusisuomi.fi/257109-miksi-perussuomalaiset-kansanedustajat-ahdistelevat#comments Pahoinpitely Perussuomalaiset Seksuaalinen ahdistelu Uusi normaali Mon, 18 Jun 2018 22:14:56 +0000 Harri Mulari http://harrimulari.puheenvuoro.uusisuomi.fi/257109-miksi-perussuomalaiset-kansanedustajat-ahdistelevat
Vanha suola taitaa janottaa http://kaunaherra.puheenvuoro.uusisuomi.fi/256956-vanha-suola-taitaa-janottaa <p>Kesäkuhertelua vai vakavaa pohdintaa. Sitä voi miettiä Jussi Niinistön puheista Sinisten ja Perussuomalaisten saattamisesta taas yhteen. Tosin melko paljon aikaa hän arvioi kuluvan ennenkuin se on käytännössä mahdollista.</p><p>Peruspomo Jussi Halla-aho toivotti oitis Niinistön paluumuuttajana tervetulleeksi, kertoen samalla että kellään muulla ryhmästä lähteneellä ei ole takaisin tulemista. Onko taustalla menossa tunnustelut Niinistön mahdollisesta ehdokkuudesta tulevissa eduskuntavaaleissa Perussuomalaisten riveissä?</p><p>Mikäli Niinistö aikoo poliittista uraansa jatkaa, niin Sinisten joukoissa eduskuntapaikan uusiminen on enemmän kuin epävarmaa. Perussuomalaisissa mahdollisuudet olisivat&nbsp; ennakkoon ajatellen hieman paremmat. Kansan käsi voi olla vaaleissa hyvinkin kärttyisä kummallekin osapuolelle tällaisessa tilanteessa, joten vetoja ei kannata alkaa lyömään suuntaan eikä toiseen.</p><p>Jussi&amp;Jussi olisi kieltämättä kova kaksikko Perussuomalaisissa. Niinistö on huseerannut puolustusministerinä veronmaksajien rahoilla armeijan aseasioissa ja Halla-aho on taskuaseharrastaja, varmaankin omalla kustannuksellaan.&nbsp;</p><p>Heti kun soteäänestykset on käyty ja ehdokasasettelu vauhdittuu kunnolla, olemme paljon viisaampia sen suhteen että millainen &quot;elonleikkuu&quot; Sinisten ryhmässä tapahtuu, vai tuleeko sitä ollenkaan. Merkille pantavaa on, että Halla-aho ei kelpuuttaisi&nbsp; työministeri Jari Lindströmiä takaisin joukkoihinsa. Siihen on varmasti omat tietyt syynsä.</p><p><a href="https://demokraatti.fi/perussuomalaisten-ryhmapuheenjohtaja-jussi-niinisto-ikavoi-meidan-puolueeseen/">https://demokraatti.fi/perussuomalaisten-ryhmapuheenjohtaja-jussi-niinisto-ikavoi-meidan-puolueeseen/</a></p><p>&nbsp;</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Kesäkuhertelua vai vakavaa pohdintaa. Sitä voi miettiä Jussi Niinistön puheista Sinisten ja Perussuomalaisten saattamisesta taas yhteen. Tosin melko paljon aikaa hän arvioi kuluvan ennenkuin se on käytännössä mahdollista.

Peruspomo Jussi Halla-aho toivotti oitis Niinistön paluumuuttajana tervetulleeksi, kertoen samalla että kellään muulla ryhmästä lähteneellä ei ole takaisin tulemista. Onko taustalla menossa tunnustelut Niinistön mahdollisesta ehdokkuudesta tulevissa eduskuntavaaleissa Perussuomalaisten riveissä?

Mikäli Niinistö aikoo poliittista uraansa jatkaa, niin Sinisten joukoissa eduskuntapaikan uusiminen on enemmän kuin epävarmaa. Perussuomalaisissa mahdollisuudet olisivat  ennakkoon ajatellen hieman paremmat. Kansan käsi voi olla vaaleissa hyvinkin kärttyisä kummallekin osapuolelle tällaisessa tilanteessa, joten vetoja ei kannata alkaa lyömään suuntaan eikä toiseen.

Jussi&Jussi olisi kieltämättä kova kaksikko Perussuomalaisissa. Niinistö on huseerannut puolustusministerinä veronmaksajien rahoilla armeijan aseasioissa ja Halla-aho on taskuaseharrastaja, varmaankin omalla kustannuksellaan. 

Heti kun soteäänestykset on käyty ja ehdokasasettelu vauhdittuu kunnolla, olemme paljon viisaampia sen suhteen että millainen "elonleikkuu" Sinisten ryhmässä tapahtuu, vai tuleeko sitä ollenkaan. Merkille pantavaa on, että Halla-aho ei kelpuuttaisi  työministeri Jari Lindströmiä takaisin joukkoihinsa. Siihen on varmasti omat tietyt syynsä.

https://demokraatti.fi/perussuomalaisten-ryhmapuheenjohtaja-jussi-niinisto-ikavoi-meidan-puolueeseen/

 

]]>
27 http://kaunaherra.puheenvuoro.uusisuomi.fi/256956-vanha-suola-taitaa-janottaa#comments Kotimaa Jussi Halla-aho Jussi Niinistö Perussuomalaiset Siniset Fri, 15 Jun 2018 15:20:22 +0000 Tuure Piittinen http://kaunaherra.puheenvuoro.uusisuomi.fi/256956-vanha-suola-taitaa-janottaa
Suomeen kaavaillaan diktaattorimaisia vaaleja-demokratiaa ei näkyvissä! http://pekkahetta1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/256821-suomeen-kaavaillaan-diktaattorimaisia-vaaleja-demokratiaa-ei-nakyvissa <p>Olen pitänyt pitkään Suomea hyvin demokraattisena valtiona. Sitä se onkin monelta osin, mutta ei näköjään silloin, kun ratkaisut pitäisi tehdä kansan äänillä. Mielestäni demokratia on juurikin iso osa sitä, että kansan enemmistön äänillä mennään. Vai mitä olette mieltä sellaisesta&quot;demokratiasta&quot;, jossa yksi ihminen voi päättää, että 600.000 ihmisen äänillä ei yhtäkkiä olekkaan merkitystä? Näin tässä maassa aiotaan toimia keväällä.</p><p>&nbsp;</p><p>Nyt varsinkin kokoomus ja sdp ovat kertoneet harjoittavansa diktaattorimaisia vaaleja, mikäli saavat pääministerisalkun. Tai mikäli edes hallitukseen tulevat pääsemään. He ovat kertoneet julkisesti, että eivät aio noudattaa kansan tahtoa vaalituloksissa, mikäli hallitukseen tulee heidän kanssaan eri mieltä olevia. Erikseen he mainitsivat perussuomalaiset. Heidän mielestään kansan mielipiteellä ei taaskaan ole mitään merkitystä, vaan he haluavat ajaa Suomea diktaattorimaisesti omaa linjaansa päin. He eivät välitä kansan äänestä.</p><p><a href="https://www.kauppalehti.fi/uutiset/sdp-ja-kokoomus-eivat-usko-hallitusyhteistyohon-perussuomalaisten-kanssa--sanovat-rinne-ja-orpo/CHAPYGAX" title="https://www.kauppalehti.fi/uutiset/sdp-ja-kokoomus-eivat-usko-hallitusyhteistyohon-perussuomalaisten-kanssa--sanovat-rinne-ja-orpo/CHAPYGAX">https://www.kauppalehti.fi/uutiset/sdp-ja-kokoomus-eivat-usko-hallitusyh...</a></p><p>&nbsp;</p><p>Tässä tulee yksi huolestuttava asia lisäksi mieleen. Hallitus on näyttänyt viimeisen vuoden ajan, etteivät he osaa tehdä yhteistyötä. Juurikin yhteistyöllä tätä maata rakennetaan eteenpäin. Viimeksi kokoomus ja keskusta diktaattorimaisesti sopivat kaikesta ennen kuin perussuomalaiset hyllytettiin hallituksesta. Se oli heidän diktatuurille mahtava paikka päässä kahdestaan valtaan. Nyt vaan näyttää siltä, että yhteistyötä kun ei osata tehdä eri puolueiden kanssa, niin koko hallitus tulee jopa kaatumaan vielä. Kummallakin puolueella on liian suuri ego ja tarkoitus hallita diktaattorimaisesti maakuntia sekä hallita kuinka ihmiset joutuvat vaikeiden valintojen eteen. Sellaisten valintojen eteen, joista edes päättäjät eivät tiedä mitään.</p><p>Sotesta nimittäin nämä itse päättäjät eivät ole edes kärryillä!</p><p>Tässä hyvä esimerkki puolueista, jotka eivät osaa tehdä yhteistyötä. Hallituskumppaniksi kaavailtu päämies ei osaa edes taloutta hoitaa, mitä sellasesta hallituksesta tulisi? Kokoomus sitä ei osaa ainakaan kansan hyväksi tehdä.</p><p><a href="https://www.iltalehti.fi/politiikka/201806102201004215_pi.shtml" title="https://www.iltalehti.fi/politiikka/201806102201004215_pi.shtml">https://www.iltalehti.fi/politiikka/201806102201004215_pi.shtml</a></p><p>&nbsp;</p><p>Joten olisiko aika päättää tämä diktaattorimainen käyttäytyminen näiltä kolmelta puolueella ja saada tämä maa demokraattiseen johtoon? Siihen löytyy ratkaisu perussuomalaisista. Vuosi sitten olimme valmiina neuvottelemaan ja tekemään yhteistyötä, mutta se ei sopinut kokoomukselle eikä keskustalle. Heitä ei kiinnosta neuvottelut vaan diktatuuri. Tätä diktatuuria on ollut huomattavasti näkyvissä myös kuntatason päättäjissä, jotka eivät hyväksy hyviä esityksiä periaatteensa vuoksi, koska haluavat olla se päättävä elin ja saada kermat kuorittua kaikesta, välittämättä äänestäjistä.</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Olen pitänyt pitkään Suomea hyvin demokraattisena valtiona. Sitä se onkin monelta osin, mutta ei näköjään silloin, kun ratkaisut pitäisi tehdä kansan äänillä. Mielestäni demokratia on juurikin iso osa sitä, että kansan enemmistön äänillä mennään. Vai mitä olette mieltä sellaisesta"demokratiasta", jossa yksi ihminen voi päättää, että 600.000 ihmisen äänillä ei yhtäkkiä olekkaan merkitystä? Näin tässä maassa aiotaan toimia keväällä.

 

Nyt varsinkin kokoomus ja sdp ovat kertoneet harjoittavansa diktaattorimaisia vaaleja, mikäli saavat pääministerisalkun. Tai mikäli edes hallitukseen tulevat pääsemään. He ovat kertoneet julkisesti, että eivät aio noudattaa kansan tahtoa vaalituloksissa, mikäli hallitukseen tulee heidän kanssaan eri mieltä olevia. Erikseen he mainitsivat perussuomalaiset. Heidän mielestään kansan mielipiteellä ei taaskaan ole mitään merkitystä, vaan he haluavat ajaa Suomea diktaattorimaisesti omaa linjaansa päin. He eivät välitä kansan äänestä.

https://www.kauppalehti.fi/uutiset/sdp-ja-kokoomus-eivat-usko-hallitusyhteistyohon-perussuomalaisten-kanssa--sanovat-rinne-ja-orpo/CHAPYGAX

 

Tässä tulee yksi huolestuttava asia lisäksi mieleen. Hallitus on näyttänyt viimeisen vuoden ajan, etteivät he osaa tehdä yhteistyötä. Juurikin yhteistyöllä tätä maata rakennetaan eteenpäin. Viimeksi kokoomus ja keskusta diktaattorimaisesti sopivat kaikesta ennen kuin perussuomalaiset hyllytettiin hallituksesta. Se oli heidän diktatuurille mahtava paikka päässä kahdestaan valtaan. Nyt vaan näyttää siltä, että yhteistyötä kun ei osata tehdä eri puolueiden kanssa, niin koko hallitus tulee jopa kaatumaan vielä. Kummallakin puolueella on liian suuri ego ja tarkoitus hallita diktaattorimaisesti maakuntia sekä hallita kuinka ihmiset joutuvat vaikeiden valintojen eteen. Sellaisten valintojen eteen, joista edes päättäjät eivät tiedä mitään.

Sotesta nimittäin nämä itse päättäjät eivät ole edes kärryillä!

Tässä hyvä esimerkki puolueista, jotka eivät osaa tehdä yhteistyötä. Hallituskumppaniksi kaavailtu päämies ei osaa edes taloutta hoitaa, mitä sellasesta hallituksesta tulisi? Kokoomus sitä ei osaa ainakaan kansan hyväksi tehdä.

https://www.iltalehti.fi/politiikka/201806102201004215_pi.shtml

 

Joten olisiko aika päättää tämä diktaattorimainen käyttäytyminen näiltä kolmelta puolueella ja saada tämä maa demokraattiseen johtoon? Siihen löytyy ratkaisu perussuomalaisista. Vuosi sitten olimme valmiina neuvottelemaan ja tekemään yhteistyötä, mutta se ei sopinut kokoomukselle eikä keskustalle. Heitä ei kiinnosta neuvottelut vaan diktatuuri. Tätä diktatuuria on ollut huomattavasti näkyvissä myös kuntatason päättäjissä, jotka eivät hyväksy hyviä esityksiä periaatteensa vuoksi, koska haluavat olla se päättävä elin ja saada kermat kuorittua kaikesta, välittämättä äänestäjistä.

]]>
61 http://pekkahetta1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/256821-suomeen-kaavaillaan-diktaattorimaisia-vaaleja-demokratiaa-ei-nakyvissa#comments Demokratia Diktatuuri Perussuomalaiset Wed, 13 Jun 2018 09:49:39 +0000 Pekka Hetta http://pekkahetta1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/256821-suomeen-kaavaillaan-diktaattorimaisia-vaaleja-demokratiaa-ei-nakyvissa
Tänään 13.6. kansanvallan häpeäpäivä... http://toimikankaanniemi.puheenvuoro.uusisuomi.fi/256814-tanaan-136-kansanvallan-hapeapaiva <p>Eduskunnan kirjaston takahuoneessa avasin Perussuomalaisten 37 hengen eduskuntaryhmän ylimääräisen kokouksen tasan vuosi sitten 13.6.2017 klo 13.&nbsp; Paikalla vain 15 edustajaa. Missä muut? Ihmettelimme ja odotimme. Ei päätösvaltaa.</p><p>Pian sisään marssi 20 edustajan joukko. Jokainen iski pöydälle eteeni A4:n. &quot;Eroan ryhmästä&quot;, lausui jokainen ponnekkaasti.</p><p>Suunnitelma oli tehty edellisinä päivinä. Juonessa mukana jopa valtakunnan ylin poliittinen johto. Näin se meni.</p><p>Kokouksessa kirjautin eronneet pöytäkirjaan ja totesin kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.</p><p>Vajaan&nbsp;15 sekunnin ajan pohdin mielessäni, mitä teen. Selväksi tuli, että en eroa ryhmästä, johon äänestäjät olivat minut vaaleissa valinneet. Petturiksi kesken vaalikauden en ala. &nbsp;</p><p>Seuraavaksi ilmoitin, että en jatka ryhmän puheenjohtajana. Vain 40 päivää aiemmin olin selvin numeroin tullut siihen valituksi.&nbsp; Värikäs ja vauhdikas ryhmäjohtajuus päättyi. Miksi?</p><p>Ryhmän puheenjohtajan selän takana oli käyty rumaa ja ala-arvoista peliä. En pettynyt siihen, että minua ei ollut kysytty loikkarien joukkoon, vaan siksi, että ryhmä oli tuhottu ryhmän johtajalle kertomatta. Jopa pääministeri oli soittanut minulle edellisenä päivänä klo 16.43, mutta ei kertonut, mitä olivat johtamalleni ryhmälle tekemässä.&nbsp;</p><p>Luottamus romahti moneen suuntaan.</p><p>Illan suussa oli lentonäytös ja ennen kuulumaton poliittinen teatteriesitys.</p><p>Oleellinen muutos hallituspohjassa ei merkinnyt mitään. Kolmijalkaisen hallituksen yksi jalka oli katkennut tyngäksi. Sillä jatkoivat horjuen.&nbsp; Kansa oli ihmeissään. Kansanvalta kadoksissa. Laillisuuden rajoilla edettiin.</p><p>Jyväskylässä valittu uusikaan puoluejohto ei ollut puhdas ja täydellinen. Puutteita ei meistä kenestäkään puutu. Demokratiaa parempaa mallia ei ole keksitty. Puoluekokouksissakin se toimii. Perussuomalaisilla jopa paremmin kuin muilla. Jäsenet päättävät suoraan. Valitsevat myös johtajansa. Näin tapahtui Jyväskylässäkin 10.6.2017. Kukaan ei ole osoittanut yhtään todistetta vilpistä tai kaappauksesta. Ei kukaan.</p><p>&nbsp;</p><p>Mitä sanoisin hallituspuolueista nyt?&nbsp;</p><p>Kokoomuksen ylimielisyys ja muiden yläpuolelle asettuminen ei yllättänyt.&nbsp; Karhealla kansan äänellä puhuva ja sen syvien rivien etuja ajava puolue saastuttaa.&nbsp;&nbsp;Porvarien rinnalla väärä viiteryhmä, kuten nykyisin puolueitakin luonnehditaan.</p><p>Mutta Keskusta. Se hämmästyttää. Tyrmistyttää. Odotin entiseltä maalaiskansan liikkeeltä arvokasta ja avointa käytöstä. Demokratian&nbsp;kunnioittamista. &nbsp;Ex-kunniapuheenjohtaja on luokitellut nyt jo entisen puolueensa &quot;cityliberaalien&quot; valtaamaksi. Ei liene täysin väärässä. Suvaitsevaisuus ja liberaalius ovat nykyaikaa. Siihen ei vain aina sisälly suvaitsevaisuutta.</p><p>Kolmas hallituspuolue elää omaa niukkaa elämäänsä vaaleja peläten. Elintila on ahdas. Muutkin voimavarat ohuet. Kansa päättää kohtalon. Hyvä niin.</p><p>Tämä 13.6. voitaisiin julistaa kansanvallan häpeäpäiväksi.&nbsp; Kunnioitettu valtiomies Kalevi Sorsa lanseerasi vuonna 1992 aloitetun kansanvallan päivän vieton.&nbsp; Kansanvaltaa valitettavasti meillä on enää ohuesti. Vuosi sitten se koki uuden romahduksen.</p><p>&nbsp;</p><p>Lopuksi.</p><p>Vuosi sitten petyin. En omaan kohteluuni. Muiden menettelyihin. En ole katkera. Olen saanut valtavasti valtakunnan politiikassa 30 vuoden aikana. Olen syvästi&nbsp;kiitollinen. Jatkuu.</p><p>Timo Soini kysyi minulta kevään 2015 hallitusneuvottelujen aikana, minkälaisiin tehtäviin olisin käytettävissä. Vastaisin, että en puhemieheksi enkä ministeriksi. Edustaminen ei kiinnosta yhtään. Vaikean ajan ministeriydestä tarpeeksi kokemusta.&nbsp; Nuorempien aika.&nbsp;Olen mieluummin ryhmän &quot;kokemusasiantuntija&quot; pitkän urani ja korkean ikäni&nbsp;perusteella. Näin vastasin.</p><p>Jossakin jutussa ja kirjassa on&nbsp;väitetty minun &quot;vehkeilleen&quot; kesällä 2016&nbsp;täällä kirjoittamassani blogikirjoituksessa. Arvelin tuolloin, että Timo Soini luopuu lähiaikoina puheenjohtajuudesta. Pohdiskelin seuraajaehdokkaita. Mainitsin useita nimiä. Myönteisesti ja tasavertaisesti. Se ei ollut &quot;vehkeilyä&quot;, vaan normaalia spekulointia. Joten se siitä.</p><p>&nbsp;</p><p>Elämä on peräti mielenkiintoista. Poliitikon elämä on joskus enemmän kuin mihin superlatiivit yltävät.&nbsp;</p><p>Kiitos!</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p> Eduskunnan kirjaston takahuoneessa avasin Perussuomalaisten 37 hengen eduskuntaryhmän ylimääräisen kokouksen tasan vuosi sitten 13.6.2017 klo 13.  Paikalla vain 15 edustajaa. Missä muut? Ihmettelimme ja odotimme. Ei päätösvaltaa.

Pian sisään marssi 20 edustajan joukko. Jokainen iski pöydälle eteeni A4:n. "Eroan ryhmästä", lausui jokainen ponnekkaasti.

Suunnitelma oli tehty edellisinä päivinä. Juonessa mukana jopa valtakunnan ylin poliittinen johto. Näin se meni.

Kokouksessa kirjautin eronneet pöytäkirjaan ja totesin kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Vajaan 15 sekunnin ajan pohdin mielessäni, mitä teen. Selväksi tuli, että en eroa ryhmästä, johon äänestäjät olivat minut vaaleissa valinneet. Petturiksi kesken vaalikauden en ala.  

Seuraavaksi ilmoitin, että en jatka ryhmän puheenjohtajana. Vain 40 päivää aiemmin olin selvin numeroin tullut siihen valituksi.  Värikäs ja vauhdikas ryhmäjohtajuus päättyi. Miksi?

Ryhmän puheenjohtajan selän takana oli käyty rumaa ja ala-arvoista peliä. En pettynyt siihen, että minua ei ollut kysytty loikkarien joukkoon, vaan siksi, että ryhmä oli tuhottu ryhmän johtajalle kertomatta. Jopa pääministeri oli soittanut minulle edellisenä päivänä klo 16.43, mutta ei kertonut, mitä olivat johtamalleni ryhmälle tekemässä. 

Luottamus romahti moneen suuntaan.

Illan suussa oli lentonäytös ja ennen kuulumaton poliittinen teatteriesitys.

Oleellinen muutos hallituspohjassa ei merkinnyt mitään. Kolmijalkaisen hallituksen yksi jalka oli katkennut tyngäksi. Sillä jatkoivat horjuen.  Kansa oli ihmeissään. Kansanvalta kadoksissa. Laillisuuden rajoilla edettiin.

Jyväskylässä valittu uusikaan puoluejohto ei ollut puhdas ja täydellinen. Puutteita ei meistä kenestäkään puutu. Demokratiaa parempaa mallia ei ole keksitty. Puoluekokouksissakin se toimii. Perussuomalaisilla jopa paremmin kuin muilla. Jäsenet päättävät suoraan. Valitsevat myös johtajansa. Näin tapahtui Jyväskylässäkin 10.6.2017. Kukaan ei ole osoittanut yhtään todistetta vilpistä tai kaappauksesta. Ei kukaan.

 

Mitä sanoisin hallituspuolueista nyt? 

Kokoomuksen ylimielisyys ja muiden yläpuolelle asettuminen ei yllättänyt.  Karhealla kansan äänellä puhuva ja sen syvien rivien etuja ajava puolue saastuttaa.  Porvarien rinnalla väärä viiteryhmä, kuten nykyisin puolueitakin luonnehditaan.

Mutta Keskusta. Se hämmästyttää. Tyrmistyttää. Odotin entiseltä maalaiskansan liikkeeltä arvokasta ja avointa käytöstä. Demokratian kunnioittamista.  Ex-kunniapuheenjohtaja on luokitellut nyt jo entisen puolueensa "cityliberaalien" valtaamaksi. Ei liene täysin väärässä. Suvaitsevaisuus ja liberaalius ovat nykyaikaa. Siihen ei vain aina sisälly suvaitsevaisuutta.

Kolmas hallituspuolue elää omaa niukkaa elämäänsä vaaleja peläten. Elintila on ahdas. Muutkin voimavarat ohuet. Kansa päättää kohtalon. Hyvä niin.

Tämä 13.6. voitaisiin julistaa kansanvallan häpeäpäiväksi.  Kunnioitettu valtiomies Kalevi Sorsa lanseerasi vuonna 1992 aloitetun kansanvallan päivän vieton.  Kansanvaltaa valitettavasti meillä on enää ohuesti. Vuosi sitten se koki uuden romahduksen.

 

Lopuksi.

Vuosi sitten petyin. En omaan kohteluuni. Muiden menettelyihin. En ole katkera. Olen saanut valtavasti valtakunnan politiikassa 30 vuoden aikana. Olen syvästi kiitollinen. Jatkuu.

Timo Soini kysyi minulta kevään 2015 hallitusneuvottelujen aikana, minkälaisiin tehtäviin olisin käytettävissä. Vastaisin, että en puhemieheksi enkä ministeriksi. Edustaminen ei kiinnosta yhtään. Vaikean ajan ministeriydestä tarpeeksi kokemusta.  Nuorempien aika. Olen mieluummin ryhmän "kokemusasiantuntija" pitkän urani ja korkean ikäni perusteella. Näin vastasin.

Jossakin jutussa ja kirjassa on väitetty minun "vehkeilleen" kesällä 2016 täällä kirjoittamassani blogikirjoituksessa. Arvelin tuolloin, että Timo Soini luopuu lähiaikoina puheenjohtajuudesta. Pohdiskelin seuraajaehdokkaita. Mainitsin useita nimiä. Myönteisesti ja tasavertaisesti. Se ei ollut "vehkeilyä", vaan normaalia spekulointia. Joten se siitä.

 

Elämä on peräti mielenkiintoista. Poliitikon elämä on joskus enemmän kuin mihin superlatiivit yltävät. 

Kiitos!

 

 

 

 

 

 

]]>
53 http://toimikankaanniemi.puheenvuoro.uusisuomi.fi/256814-tanaan-136-kansanvallan-hapeapaiva#comments Kotimaa Kansanvalta Keskusta Kokoomus Perussuomalaiset Wed, 13 Jun 2018 07:49:10 +0000 Toimi Kankaanniemi http://toimikankaanniemi.puheenvuoro.uusisuomi.fi/256814-tanaan-136-kansanvallan-hapeapaiva
Paavon kootut selitykset 481 http://opwallin.puheenvuoro.uusisuomi.fi/256784-paavon-kootut-selitykset-481 <p>&nbsp;</p><p><a href="https://www.hs.fi/politiikka/art-2000005716578.html?share=5c44fdc1e5e6f90220558b74c5b18890" title="https://www.hs.fi/politiikka/art-2000005716578.html?share=5c44fdc1e5e6f90220558b74c5b18890">https://www.hs.fi/politiikka/art-2000005716578.html?share=5c44fdc1e5e6f9...</a></p><p>Näinpä,</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Je suis vasemmisto-keskustalainen, olen vasemmisto-keskustalainen.</strong></p><p>&nbsp;</p><p>Näin Väyrynen kieltää kolmannen kerran olevansa Kansalaispuolueen jäsen ja tulee tasoittaneeksi omaa tietään kohti Perussuomalaisuutta. Tämä vaihtoehto ei ole nyt kovinkaan mahdoton idea koska Väyrynen tarvitsee puolueen joka voisi antaa hänelle vielä mahdollisuuden vielä yhdelle kaudelle kansanedustajaksi. Tämän lisäksi mahdollisesti jopa euroopan parlamentin jäseneksi vaikka luulen että Väyrynen ei sinne halua lähteä enää. Tämä olisi win-win vaihtoehto myös Perussuomalaisille jotka tarvitsevat politiikan tekijän joukkoihinsa. Mitä nyt kaikessa ryvettynyt Väyrynen kuitenkin on.</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div>  

https://www.hs.fi/politiikka/art-2000005716578.html?share=5c44fdc1e5e6f90220558b74c5b18890

Näinpä,

 

Je suis vasemmisto-keskustalainen, olen vasemmisto-keskustalainen.

 

Näin Väyrynen kieltää kolmannen kerran olevansa Kansalaispuolueen jäsen ja tulee tasoittaneeksi omaa tietään kohti Perussuomalaisuutta. Tämä vaihtoehto ei ole nyt kovinkaan mahdoton idea koska Väyrynen tarvitsee puolueen joka voisi antaa hänelle vielä mahdollisuuden vielä yhdelle kaudelle kansanedustajaksi. Tämän lisäksi mahdollisesti jopa euroopan parlamentin jäseneksi vaikka luulen että Väyrynen ei sinne halua lähteä enää. Tämä olisi win-win vaihtoehto myös Perussuomalaisille jotka tarvitsevat politiikan tekijän joukkoihinsa. Mitä nyt kaikessa ryvettynyt Väyrynen kuitenkin on.

 

 

 

 

 

 

]]>
0 http://opwallin.puheenvuoro.uusisuomi.fi/256784-paavon-kootut-selitykset-481#comments Eduskunta Perussuomalaiset Väyrynen Tue, 12 Jun 2018 15:00:54 +0000 Olli-Pekka Wallin http://opwallin.puheenvuoro.uusisuomi.fi/256784-paavon-kootut-selitykset-481