Messu Mielipiteitä lapsista/nuorista, päihteistä, arvoista, valtakunnan politiikasta ja Vantaan Kaupungin päätöksenteosta

Kaikki blogit puheenaiheesta äitiyslaki

Yksi äiti, kaksi äitiä, kolme äitiä

Tänään keskusteltiin eduskunnassa äitiyslaista. Kyseessä on yksi hulluimmista lakiehdotuksista, jota Suomen eduskuntaan on koskaan päätynyt.

Mitä laki sisältää

Lapsi menettää oikeuden isäänsä koko elämäkseen. Jos lapselle vahvistetaan kaksi äitiä, hänelle ei voida enää koskaan myöhemmin vahvistaa isää. Vaikka isä haluaisi, vaikka lapsi haluaisi ja vaikka äiti haluaisi. Tämä on usean asiantuntijan mielestä perustuslakiongelma, mutta silti eduskunta kieltäytyi tänään äänestyksessä lähettämästä aloitetta edes arvioitavaksi perustuslakivaliokuntaan.

Äitiyslaille tahdon

Iloitsen lakivaliokunnan mietinnöstä, joka puoltaa hyväksyttäväksi kansalaisaloitteen mukaista äitiyslakia. Laki on ennen kaikkea lapsen aseman ja oikeuksien kannalta tärkeä. Yhtälailla turvallisuutta tuova uudistus perheille, jotka ilman lakimuutosta joutuisivat käymään raskaan perheen sisäisen adoptioprosessin. 

 

Vanhemmuus ei kysy yhteiskunnan lupaa

Mistä tietää, että vanhemmuus on jotain aivan ainutlaatuista? Esimerkiksi siitä, että lapsensa menettänyt äiti tai isä on yhä äiti ja isä. Vanhempansa menettäneet ovat orpoja, mutta äidit ja isät ovat äitejä ja isiä. Kielessämme ei ole olemassa tähän tarkoitukseen omaa sanaa, sillä vanhemmuus ei lopu lapsen kuolemaan.

Äitiyslakialoitteen käsittely jatkuu heti valtiopäivien avajaisten jälkeen

Odotettu ja paljon myös kannatusta allekirjoituksina kerännyt lakialoite äitiyslaiksi etenee parlamentaarisessa lainsäätämiskoneistossa vastaavan odotetusti ja kannatettavasti  siten, että lakivaliokunta kokoontuu 7. helmikuuta käsittelemään valiokuntaan saapuneita eri ministeriöiden antamia aloite-esitykseen liittyviä lisäselvityksiä.

Äitiyslaki – Hyvä nimi – Huono sisältö!

Eduskunnan lakivaliokunta päätti 22.9.2017 tehdä mietinnön äitiyslaki-kansalaisaloitteesta KAA 3/2016 vp.
Lakivaliokunta päätti äänin 14-3 valmistella mietinnön siltä pohjalta, että aloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset ehdotetaan hyväksyttäviksi muutettuina. Äänestyksessä hävinneen vastaehdotuksen mukaan aloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset ehdotetaan mietinnössä hylättäviksi, mutta hyväksyttäisiin lausuma, jossa edellytetään lakiehdotusten jatkovalmistelua.

 

Äitiyslaki tekisi miehestä äidin

Eduskunnan lakivaliokunta päätti tänään laativansa äitiyslaista puoltavan mietinnön. Lakivaliokunta aikoo kannattaa absurdia äitiyslakia, joka uudelleenmäärittelisi vanhemmuuden, tekisi siitä naisparien erikoistapauksessa peruutettavissa olevan ilmoitusasian ja myöntyisi sille, että äiti voi olla mies.  

Äitiyslakialoitteen käsittely jatkuu eduskunnassa

Toivottu ja paljon myös kannatusta allekirjoituksina kerännyt lakialoite äitiyslaiksi etenee parlamentaarisessa lainsäätämiskoneistossa vastaavan toivotusti  siten, että lakivaliokunta päättää 22. syyskuuta lakialoitteen jatkokäsittelystä. Lakivaliokunnan kokoonpanon ja aloitteen valmistelun tarkkuuden tuntien voidaan olettaa valiokunnan laativan aloitteesta puoltavan mietinnön eduskunnan täysistuntoon hyväksyttäväksi ilman aloitetekstin laajempaa perustuslainmukaisuuden selvittämistä.

Äitiyslakialoitteeseen annettuja asiantuntijalausuntoja

Eduskunnan lakivaliokunta aloitti kansalaisaloitteen äitiyslaiksi käsittelyn tämän viikon torstaina 20. huhtikuuta asiantuntijakuulemisella. Valiokunta on tähän mennessä kuullut tai saanut kirjallisen lausunnon koskien kyseistä lakialoitetta jo noin 30:ltä eri yhteiskunnallista toimijaa edustavalta taholta ja kuulee asiassa 27. ja 28.

Äitiyslakialoitteen käsittelyä jatketaan eduskunnassa

Toivottu ja paljon myös kannatusta kerännyt lakialoite äitiyslaiksi etenee parlamentaarisessa lainsäätämiskoneistossa vastaavan toivotusti ja myös paljon kannatusta keräävästi siten, että lakivaliokunta kuulee 20. huhtikuuta runsaslukuista asiantuntijakaartia - lakivaliokunnan kuultavaksi on kutsuttu seuraavat  kansalaisjärjestöjen ja eri viranomaisten edustajat :

- käräjätuomari Hanna Väliaho Varsinais-Suomen käräjäoikeus

Vihervasemmistolaisia aatteita: Vääristäkäämme äidin käsite !

Äiti käsitteenä

Moni ei kehtaisi lähteä niin loukkaavaan ideologiseen vääristelyyn, että väärentäisi vaikka äitinsä. Silti eduskuntaan on tuotu hyväksyttäväksi idea, että äiti pitäisi käsitteenä väärentää. Lainsäädännön voimalla !

Poliittiset radikaalit vaativat äidin väärentämistä, ovat paketoineet vaatimuksensa äitiyslakialoitteeksi ja tuoneet kansalaisaloitteena eduskuntaan. Päällisin puolin kauniilta näyttävät perustelut eivät kestä tarkempaa tarkastelua sisältäen perättömiä väittämiä.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset

Julkaise syötteitä