Messu Mielipiteitä lapsista/nuorista, päihteistä, arvoista, valtakunnan politiikasta ja Vantaan Kaupungin päätöksenteosta

Uutisointi eduskunnan kolehdista rikkoi journalismin sääntöjä

Suomen päälehti Helsingin Sanomat valitsi uutisoida ruokakasseja jakavia järjestöjä epäedullisessa valossa. Uutinen Eduskunnan jakamasta ruoka-aputyön ”joululahjarahasta” oli tarkoituksen hakuinen ja journalismin irvikuva. Hetkessä laupiaan samarialaisten maine mustattiin. Järjestöt jaettiin vuohiin ja lampaisiin.

Itsekin sain lietteestä osuuteni. HS toimittaja Paavo Teittisen kirjoittama uutinen viestii, että olisin ohjannut ruoka-aputyötä verukkeena käyttäen, väärin perustein, rahaa lähipiirilleni. Minun tai Samarian ry:n toimittajalle antamia faktatietoja ja kommentteja ei uutisessa julkaistu lainkaan.

Siksi onkin tarpeen kirjoittaa auki koko prosessi taustoineen kaikille niille, joita vähänkin kiinnostaa tietää, mitä eroa on Helsingin Sanomien journalismilla ja totuudella. Ainakin Perussuomalaisten äänestäjäkunta on totuudesta kiinnostunut. Epäilemättä muutkin.

Seuraavat järjestöjä koskevat tiedot on koottu Samarialta, Ruoka-apu yhdistysten liitosta ja osalta toimijoista.

Ruoka-aputyön avustamispäätöksen tausta

Kaikki alkoi, kun eduskunta ensimmäistä kertaa konkreettisesti muisti ruoka-aputyötä vapaaehtoisesti vuosikymmenestä toiseen pyörittäneitä toimijoita.

Sovimme joukon valtiovarainvaliokunnan kansanedustajien kanssa jo viime vuoden marraskuussa siitä, että pyrimme osoittamaan v1,1 milj euroa ruoka-apuun ja vähävaraisten lasten harrastusten tukemiseen.

Tahtotilana oli suunnata apua niille, jotka jakavat kaupoista ja tehtailta saatua hävikkiä ja jotka eivät saa juurikaan muuta yhteiskunnallista tukea. Tähtäimessä olivat ennen kaikkea ne toimijat, joilla ei ole mitään taustaorganisaatiota, ja joiden työ sitä kautta on suurimmassa riskissä loppua.

Minun tehtäväkseni jäi kertoa joillekin ruoka-aputoimijoille tästä STM kautta jaettavasta eduskunnan joulurahasta. Soitin tuntemilleni toimijoille, kuten Heikki Hurstille. Kerroin, että nyt teillä on vihdoin konkreettinen mahdollisuus hakea ja saada tukea työllenne. Tämä vaatii kuitenkin toimijoilta yhteen liittymistä, sillä avustusta ei myönnetä yksittäisille toimijoille. Hakemus tulee tehdä vähintään viiden järjestön ryhmänä. Tässä oli neuvontaroolini.

He viisaina toimijoina soittelivat toisille saman alan toimijoille ja saivat nopeasti kasaan kaksikymmentä ruohonjuuritason toimijaa. He perustivatkin Ruoka-apu Yhdistysten LiitonViaDia ei halunnut liittoon toistaiseksi liittyä, eikä tietääkseni muutama muukaan suuri toimija.

Ruoka-apu Yhdistysten Liitto ja sen jäsenet tekivät yhteisen hakemuksen. Monilla ruohonjuuritason toimijoilla ei ole resursseja eikä osaamista paperityöhön.Sininauhaliitto lupautui toimimaan kätilönä, joka kokoaisi alkuperäisten ruoka-aputoimijoiden hakemukset yhteen nippuun ja hoitaisi hallinnoinnin ministeriön suuntaan. Viime hetkellä kätilö muutti mielensä. Se ei aikonutkaan toimittaa Ruoka-apu Yhdistyksen Liiton jäsenien avustuksia ministeriöön asti.

Ruoka-apu yhdistysten liitto kääntyi Samaria ry:n puoleen. Samaria lupautui jatkamaan kätilön tehtävää: hoitamaan hakemukset ja kommunikaation ministeriöön päin. Tästä tehostamisesta hyötyisivät sekä ministeriö että alkuperäiset ruoka-aputoimijat.

Lopulta ministeriöön saapui kymmenkertainen määrä hakemuksia myönnettävään avustussummaan nähden. Sininauhaliitto päätti sittenkin ajaa vain jäseniensä etua, jossa joukossa myös ViaDian hakemus oli.

Avustuspäätös

Alkujaan valtionvarinavaliokunnan sosiaali- ja terveysjaosto päätti tuesta ruoka-aputyöhön. Painoarvona oli työn vaikuttavuuden ja jatkuvuuden näkökulmat huomioiden kohdistaa tuki niille, jotka eivät sitä muualta saa, siis Hurstin kaltaisille alkuperäisille ruoka-avun toimijoille.

Itse osallistuin kahteen jälkimmäiseen päätöselimeen. Valtiovarainvaliokunnan ja eduskunnan päätökseen. STM toimeenpani päätöksen julkisen haun kautta päättäen siitä, keille hakijoille avustusta myönnetään. Päätökseen vaikutti eduskunnan tahtotila, sillä rahat tulivat valtiovarainvaliokunnan ns. joulurahoista.

Ruoka-apu Yhdistysten Liiton jäsenet jakavat paljon kylmätilaa vaativia einesruokia ja muita tuoretavaroita, eikä EU-kuivamuonaa. Kaupoista haettu einesruoka tarvitsee tiukentuneen elintarviketurvallisuustulkinnan johdosta aina kylmäkuljetuskalustoa. Ilman tätä einesten saanti usealla toimijalla talven jälkeen loppuisi kokonaan.

Minulle tutut toimijat

Se että Helsingin Sanomat syyttää minun ohjanneen rahoitusta tuntemilleni toimijoille on törkeän tarkoituksenhakuista. En ymmärrä logiikkaa, jonka mukaan järjestötoimijoiden pitkään jatkuneen hyvän työn mitätöisi se, että tunnen heidän työtään.

Ruoka-avustuksen saajien joukossa on useita tuttuja toimijoita. Se ei ole ihme, koska olen itse toiminut kaksikymmentä vuotta järjestöjen kanssa. Lähes kymmenen vuotta olen ollut yhteistyössä myös Sininauhaliiton kanssa ja saman verran itsekin tehnyt ruoka-aputyötä. Vaikka tiedotin avustuksen haun mahdollisuudesta kaikkialle jo viime joulukuussa, suurempi määrä on kuitenkin niitä tuntemiani toimijoita, jotka eivät saaneet avustusta.

HS nosti tikun nokkaan Joosua Missio ry:n ja Takaisin Elämään Ry:n minulle tuttuina toimijoina. Jos kyseiset yhdistykset saavat myös avustusta on se ainoastaan hyvä asia. He ovat sen pitkällä työllään osoittaneet.

Joosua Missiota vetävä Timo Valtonen on järjestänyt mm. Vantaan suurinta työttömien joulujuhlaa jo yli kahdenkymmenen vuoden ajan. Täysin ilman palkkaa ja muuta merkittävää tukea. Se, että hän on auttanut minua vaalityössä, ei voi olla syy evätä häneltä oikeutta hakea itsenäisesti samaa tukea kuin kaikki muut. Avustuspäätös on 35.000.

Sen lisäksi, että Takaisin Elämään Ry on erityisnuorisotyötä tekevä ruohonjuuritason ammattilainen, on se myös Vantaan toiseksi suurin ruoka-avun toimija. Järjestön vapaaehtoiset jakava ruokaa Koivukylässä kahdesti viikossa. Lisäksi he ruokkivat nuoria viisi kertaa viikossa olevissa nutailloissa. Ruoka-aputyötä järjestö on tehnyt vuodesta 2000 saakka. Avustuspäätös on 52.000 euroa kylmäkuljetusajoneuvon ja pakastimien hankintaan.

Se että olen yksi Takaisin Elämään yhdistyksen perustajajäsenistä ja työskennellyt siellä kymmenen vuotta, vuoteen 2010 asti, ei voi olla perustelu siihen, ettei se saisi hakea avustusta. Perustelu olisi järjetön ja kaikkien lakien vastainen.

Toimittaja listasi synnikseni myös sen, että Ruoka-apu yhdistysten liiton yksi perustajista on Nina Havia. Hän on liitossa vapaaehtoinen koordinaattori eikä tietääkseni ole edes liiton hallituksessa. Nina Havia on töissä Takaisin Elämään Ry:ssä. Itse näen kuitenkin vain positiivisena ja normaalina asiana sen, että jostain yhdistyksestä joku lähtee keräämään ruoka-aputoimijoita yhteen. Minä en ole ollut Takaisin Elämään ry:ssä töissä yli kuuteen vuoteen, enkä ole osa sen hallintoa.

Se että liitto saa 47.000 euron avustuksen jäseniensä auttamiseen on myös hyvä asia, koska ruoka-aputoimijoiden yhteistyössä on todella kehittämis- ja koordinointimahdollisuuksia. Ottaisin kunnian siitäkin, mutta en ole oikeutettu. En ole missään hallintosuhteessa liittoon, kuten en myöskään mihinkään edellisistä järjestöistä. En ole myöskään osa STM:n päätöselintä. Ministeriö valvoo, että kaikki myönnetyt rahat käytetään sovitusti.

Hyvä, että vähävaraiset saavat jatkossa enemmän ja parempilaatuista ruokaa uuden kaluston ansiosta.

Samarian rooli ruoka-aputyössä

Samaria on yksi Suomen suurimmista ruoka-aputoimijoista. Heidän jakamien ruokakassien ja tarjottujen aterioiden määrä oli viime vuonna yhteensä 148.583 kappaletta. HS logiikan mukaan se, että tunnen Samarian toimijoita ennestään, tulisi olla riittävä peruste myöntämättä ”Niikon lähipiirille” avustusta on myös järjetön. Uutisen antama kuva siitä, että Samaria ei tekisi juurikaan ruoka-aputyötä on siis virheellinen.

Toisekseen. Samaria ry on Sininauhaliiton jäsenjärjestö. Tätä ei toimittaja tietenkään halunnut lukijoille mainita. Ei myöskään sitä, että useat Samarian hakemuksessa olevista järjestöitä ovat myös Sininauhaliiton jäseniä.

No. Miksi toimittaja Paavo Teittinen ei moittinut Veikko ja Lahja Hurstin laupeudentyötä? Tunnenhan myös Heikki Hurstin ja he saavat peräti 80.000 euron avustuksen. Totuus taitaa olla se, etteivät he uskaltaneet moittia laupeudentyön kirkkainta tähteä. Moite 403.200 ruokakassia vuodessa jakavaa toimijaa kohtaan olisi ollut lähes pyhäinhäväistys.

Siitä Helsingin Sanomat ei olisi selvinnyt ilman kansalaisten lauantain aamukahvihetken pilaamista. Syynä lienee se, että Hurstin työtä arvostetaan Tasavallan Presidentin linnasta asti.

HS sai faktat

HS tiesi niin Samarian, Joosua Mission, Takaisin Elämään ja Hurstin työn tulokset ruokakassin ja asiakasmäärän tarkkuudella. Siitä huolimatta he esittivät kolmen ensimmäisen toimijan siinä valossa, ikään kuin ne eivät tekisi todellisuudessa ruoka-aputyötä lainkaan.

Lisäksi vastasin kaikkiin toimittajan esittämiin kysymyksiin. Riviäkään ei julkaistu. Sähköpostilla toimittamani kommentit sisälsivät nähtävästi sellaista ristiriitaista tietoa uutisen tarkoitukseen nähden, ettei niiden käyttämistä katsottu tarpeellisena:

”Olen toiminut kaksikymmentä vuotta järjestöjen kanssa, joten ei ole ihme, että ruoka-avustuksen saajien joukossa on useita tuttuja toimijoita. Suurempi määrä on kuitenkin niitä tuntemiani toimijoita, jotka eivät saaneet avustusta

Tiedotin avustuksen haun mahdollisuudesta kaikkialle jo viime joulukuussa. Se, että Ruoka-aputyön liiton jäsenet saivat avustuksia on mielestäni hyvä asia. Avustukset menevät tarpeeseen.

Jos Joosua Missio Ry myös saa avustusta on se ainoastaan hyvä asia. Valtonen on järjestänyt mm. Vantaan suurinta työttömien joulujuhlaa jo yli kahdenkymmenen vuoden ajan, täysin ilman palkkaa ja muuta merkittävää tukea.

En kuitenkaan ollut päättämässä avustuksen saajista. Eduskunta päätti 1,1 milj avustuksesta tähän tarkoitukseen, mutta päätöksen avustuksen saajista teki stm eikä eduskunta.”

Se, että HS vastaavasti julkaisi tekstiviestistäni yhden kommentin vastoin nimenomaista kieltoani, rikkoo myös journalismin sääntöjä. Viestitin siis toimittajalle, että en anna lupaa julkaista viestittelyämme, koska en tiedä asiayhteyttä. Viestin osan julkaiseminen uutisessa, vaikuttaa tarkoituksenhakuiselta. Haluttiinko miljoonalle lukijalle antaa kuva, että Helsingin Sanomat on vasta-argumentin pyytänyt ja myös sen saanut.

Mitä tästä HS toiminnasta pitäisi yhteenvetona vielä sanoa?

On valitettavaa, jos maamme johtava sanomalehti alentuu lukijoiden toivossa toistuvasti julkaisemaan harhaanjohtavia juttuja toimijoista ja kansanedustajista, vaikka todelliset faktat on toimittajalle nimenomaan toimitettu.

Helsingin Sanomien tapa toimia on häpeäksi vapaalle lehdistölle ja journalismille ylipäätään. Jos valtakunnan päälehti ei itse poliittista tai arvosyistään johtuen kykene pysymään puolueettomassa uutisoinnissa, muun mediankysyntä jatkaa kasvuaan.

En ole huolissani siitä, että punavihreä media on kimpussani kerran jos toisenkin. Sitä he ovat tehneet aina viimekauden avioliittolakikeskusteluista alkaen aina viime päivien äitiyslakikeskusteluihin asti. Olenhan lisäksi ”persu”, joka jo yksistään riittää useimmille toimittajille tuomion antamiseen. Arvostelukyvyn omaavat tukijani tunnistavat tämän.

Yhdestä asiasta sen sijaan olen huolissani. Miksi media ei halua uutisoida positiivisia uutisia lainkaan? Miksi yksikään toimittaja ei halunut tehdä positiivista uutista ruoka-aputoimijoiden saamasta tuesta? Ainoastaan ”maahanmuuttokustannukset vastaan roposia köyhille” nähtiin toimittajista järkevinä uutisina.

Miksi Hurstin, Ice Heartsin, Romifoorumin tai vaikkapa Ruoka-apu yhdistysten liiton kommenttipuheenvuorot eivät mediaa kiinnostaneet uutisrivinkään verran? Miksi, vaikka kaikki Suomen mediatalot saivat kutsun tiistain eduskunnan tiedotustilaisuuteen.

Toimittajat heräsivät eduskunnan ruoka-aputyön tukipäätökseen vasta Perussuomalaisten veren haistettuaan. Vihreiden varapuheenjohtaja, köyhyystutkijan roolia tapauksessa hyväksi käyttävä, Maria Ohisalo tarjosi tähän polttoainetta. Kaikki kelpasi. Myös Ohisalon ohilaukaus, sillä negatiivisen uutisen ainekset olivat jo keitetty.

Älkää kuitenkaan painako maamme laupeudentekijöitä alas. Lopettakaa heidän työnsä vähättely. Se ei palvele ketään. On todella hyvä, että maamme köyhiä auttavat järjestöt saavat kipeästi kaipaamiaan resursseja. 

 

---- päivitys hs linkki korjattu 19:53 ------

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

12Suosittele

12 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (45 kommenttia)

Käyttäjän aveollila1 kuva
Antero Ollila

Tässä toteutuu se vanha juttu, että jos tuntee jonkin uutisen todelliset taustat, ei voi kuin ihmetellä, miten sanomalehti asian julkaisee. Usein asia kääntyy tarkoitushakuisesti päälaelleen. Älä usko sokeasti, mitä lehdessä lukee tai mitä tuutista tulee. Kokemukseni mukaan on erittäin harvinaista, että jossakin uutisessa kaikki faktat ovat kohdallaan.

Käyttäjän TuomoKokko kuva
Tuomo Kokko

"Jouranlismin säätöjä" - aaaaarrgghh! Hyvähän se minun on katsomosta huudella, mutta jos bloggaisin kansanedustajana, oikolukisin ainakin otsikointini muutamaan kertaan.

No, teet tietysti kantelun JSN:lle?

Käyttäjän TuomoKokko kuva
Tuomo Kokko

Oho - kansalaispalautteeni on otettu vakavasti. Mielenkiintoista, että olen saanut muutaman suosituksenkin, mutta en bloggaajalta itseltään. Nyt, kun otsikko on kuosissa, voin siirtyä ensimmäiselle tekstiriville...

Käyttäjän SeikkuKaita kuva
Seikku Kaita

Kuinkas on, jokos ajattelit kolmanteen kommenttiin saada jotain sisältöäkin?

Käyttäjän RikuReinikka kuva
Riku Reinikka

Suomen päälehti Helsingin Sanomat valitsi uutisoida ruokakasseja jakavia järjestöjä epäedullisessa valossa.

"Hakemaasi sivua ei löytynyt!"

Käyttäjän ReijoPaunonen kuva
Reijo Paunonen

"Hakemaasi sivua ei löytynyt!" Siksi kun Suomessa ollaan, täytyy aina näistä munauksista ottaa sivunkaappauskuva todisteeksi.

Käyttäjän RaimoELaaksonen kuva
Raimo E. Laaksonen

"Uutisoida" -sanaa näppäämällä ainakin minulla aukeaa HS:n juttu.

http://www.hs.fi/kotimaa/a1476424087643

Risto Laine

Tuppaa olemaan faktantarkastus vain huulen heittoa näillä Toimittajilla. Se siitä Median luotettavuudesta.

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen

"Älkää kuitenkaan painako maamme laupeudentekijöitä alas. Lopettakaa heidän työnsä vähättely. Se ei palvele ketään. On todella hyvä, että maamme köyhiä auttavat järjestöt saavat kipeästi kaipaamiaan resursseja."

Totta sinänsä.

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen

Veronmaksajien rahoilla kustannettavan hyväntekeväisyyden osalta tulee vain olla tarkkana, että ko. varat tosiaankin käytetään tarkoituksenmukaiseen tarkoitukseen eivätkä kulu organisaation ylläpitämiseen tai valu kuormastasyöjien kurkusta alas...

Käyttäjän Jukka Konttinen kuva
Jukka Konttinen

Saatikka veronmaksajien rahoilla kustanneta uskonlahkon jäsenrekrytointia.

Käyttäjän SeikkuKaita kuva
Seikku Kaita Vastaus kommenttiin #9

Niinpä. Kyllä tuo käännyttäminen verorhoilla pitäisi saada loppumaan. Voisi aloittaa YLE-veron poistamisella, koska siellä viljeltävän uskonlahkon (kulttuurimarksismi) jäsenrekrytointi todellakin pitäisi saada loppumaan.

Käyttäjän JuhaRiipinen kuva
Juha Riipinen

>>En ymmärrä logiikkaa, jonka mukaan järjestötoimijoiden pitkään jatkuneen hyvän työn mitätöisi se, että tunnen heidän työtään.<<

Ei se sitä mitätöikään, mutta päätöksentekijän yhteydet noihin järjestöihin saattavat muodostaa jääviysongelman.

Käyttäjän JuhaRiipinen kuva
Juha Riipinen

Aivan erityisesti nuo jääviyskysymykset tulevat mieleen siksi, että STM on perussuomalaisten vetämä ministeriö.

Minusta Hesarin ansiokas artikkeli nostaa esille aivan oikeita kysymyksiä, ja kansanedustaja Niikon selittely jättää kysymykset päätöksenteon puolueettomuudesta ja rehellisyydestä auki.

Käyttäjän SeikkuKaita kuva
Seikku Kaita

Ansiokkaaksi siis luetaan "journalismi", jossa haastateltavalta kysytään, mutta yhtään haastatteluavastausta ei julkaista ja silti julkaistaan metainformaation (harhaanjohtava) palanen, jota ei olla luvattu julkaistavaksi?

HS on aivokuollut. Kaukana menneisyydessä ovat ajat, jolloin kyseiselle lehdelle kannatti antaa hetki lukuaikaa.

Käyttäjän JuhaRiipinen kuva
Juha Riipinen Vastaus kommenttiin #19

HS:n artikkelissa Niikon keskeisin viesti on kerrottu.

>>Niikko sanoo tekstiviestitse, että avustuspäätöksen on tehnyt STM ja se on erittäin kannatettava.
”Samaria ry on luotettava valtakunnallinen laupeuden työtä tekevä taho myös ruoka-aputyön sektorilla.”<<

HS puuttuu aivan oikeaan asiaan.

Käyttäjän petteripietikainen kuva
Petteri Pietikäinen Vastaus kommenttiin #19

Hesari lähti 1990-luvun puolivälissä avoimesti kannattamaan Euroopan Unionia ja Suomen liittymistä siihen... ja tasohan onkin sittemmin laskenut kuin lehmän häntä. Poliittista vaikuttajaa pitää arvioida poliittisen vaikuttajan tavoin (enkä tarkoita nyt Mika Niikkoa...)

Käyttäjän JuhaRiipinen kuva
Juha Riipinen Vastaus kommenttiin #29

Älä vaan minulle kitise lehdistön EU-myönteisyydestä; EU-päätös oli täysin oikea ja nimenomaan kansallisen edun mukainen.

Käyttäjän tampere515 kuva
Jarmo Makkonen Vastaus kommenttiin #31

"EU-päätös oli täysin oikea ja nimenomaan kansallisen edun mukainen."

Kyllä nyt EU:ssa Suomella menee upeasti, näinhän meille luvattiin, huipputyöttömyys, velat kasvaa eksponentaalisesti, vienti takertelee, syrjäytyneitä enemmän kuin koskaan, lähes kaikki valtion omistukset myyty halvalla tai lahjoitettu ulkomaille, kaikki infra Kekkosen ajoilta rapistuuu koska ei ole rahaa korjata eikä rakentaa uutta. Mitenkähän huonosti Suomella menisikään jos olisimme vielä itsenäinen valtio omalla valuutalla?

Käyttäjän JuhaRiipinen kuva
Juha Riipinen Vastaus kommenttiin #33

Ja sinäkö luulet nykylamaa EU:n syyksi? Tai että kukaan olisi luvannut ettei EU:ssa voisi lama iskeä? Tai ettei päävientimarkkinoillamme kannattaisi olla jäsenenä ja voida osallistua sitä koskeviin päätöksiin?

Aika turha sulle on rautalankaakaan sitten vääntää.

Käyttäjän tampere515 kuva
Jarmo Makkonen Vastaus kommenttiin #34

Koko EU on yhtä lamaa ja kriisiä ja pahiten kärsii euromaat. Lue uutisia jos minua et usko.

Käyttäjän JuhaRiipinen kuva
Juha Riipinen Vastaus kommenttiin #36

Eurokriisi ei tee EU-jäsenyydestä virhettä.

Käyttäjän tampere515 kuva
Jarmo Makkonen Vastaus kommenttiin #37

Kansainvaelluksesta ja maahanmuuttokriistä et varmaan ole vielä nähnyt uutisia.

Käyttäjän JuhaRiipinen kuva
Juha Riipinen Vastaus kommenttiin #38

Ahaa, Sinä siis virheellisesti luulet, että täällä olisivat rajat kiinni, jos oltaisiin EU:n ulkopuolella. Kerrassaan koominen uskomus, koska Suomea sitoo mm. Geneven pakolaissopimus.

Käyttäjän tampere515 kuva
Jarmo Makkonen Vastaus kommenttiin #39

Ilman EU:n Shengen-sopimusta ei olisi ollut kansainvaellusta eikä yksikään siirtolainen olisi tullut rajojemme yli. Postikortilla olisi voinut kysellä turvapaikkaa Suomesta.

Käyttäjän JuhaRiipinen kuva
Juha Riipinen Vastaus kommenttiin #40

Mitä ihmeen "EU:n Schengenin sopimusta"?

Ei Schengenin sopimus ole edes voimassa koko EU-alueella: Britannia ja Irlanti ovat sen ulkopuolella, samoin kuin toistaiseksi myös Kroatia, Romania ja Bulgaria. Schengeniin kuuluu myös useita ei-EU maita. Suomikin olisi luultavasti mukana vaikkei EU:ssa olisikaan.

Käyttäjän tampere515 kuva
Jarmo Makkonen Vastaus kommenttiin #41

Te federalistit yritätte tyypilliseen tapaan kieltää tosiasiat koska olette niissä heikoilla. Koetas nyt miettiä brittien roolia EU:ssa ja Kroatian, Romanian sekä Bulgarian roolia maahanmuutossa.

Käyttäjän JuhaRiipinen kuva
Juha Riipinen Vastaus kommenttiin #42

Mitkä "federalistit"? Ajattelitko keksiä minulle mielipiteitä, kun et omilleni mitään mahda?

Britannialla ei ole mitään roolia Kroatian, Romanian ja Bulgarian Schengenpäätöksissä. Niistä tulee aikanaan Schengenmaita ihan juridisten velvoitteiden sanelemana, samoin kuin Kyproksesta.

Miten niitä pakolaisia mahtoi muuten tänne tulla Venäjän läpi? Postikortillako?

Käyttäjän tampere515 kuva
Jarmo Makkonen Vastaus kommenttiin #43

Suomen itsenäisyyden aikana meillä oli rajavartijat.

Käyttäjän RaimoELaaksonen kuva
Raimo E. Laaksonen

Jos pitää suhtautua terveen kriittisesti median uutisointiin, niin vähintään tuplakriitisesti poliitikon selityksiin.

Käyttäjän SeikkuKaita kuva
Seikku Kaita

... ja valtavalhemedian jutut on parempi jättää kokonaan lukematta.

Tämäkin polemiikki on noussut mediasta, joka oli talvella mukana julkaisemassa 22 päätoimittelijan manifestia, jota tähän mennessä ovat jo liki kaikki allekirjoittaneet rikkoneet.

Käyttäjän RaimoELaaksonen kuva
Raimo E. Laaksonen

Täällä jokainen saa ihan itse päättää lukeeko valhevaltamediaa, valheroskamediaa vai jotain siltä väliltä. Veikkaan kuitenkin, että jos tuon rahanjaon olisi suorittanut vaikka Paavo Arhinmäki omia intressipiirejään suosien, Niikon ja Seikku Kaidankin mielestä lehti olisi tehnyt journalismin sankariteon tarttuessaan asiaan.

Käyttäjän TuomoGren kuva
Tuomo Gren

Ostan kyllä vähintään puolet pointistasi. (Tosin osasyynä on se että olen laillasi kovin viehättynyt käsilaukkuihin ja esimerkiksi viikonloppuna erään naisihmisen käsilaukkua vahtiessani kysyin tyylivinkkejä. Punainen käsilaukku sointui kuulemma kauniisti silmiini.)

Meidänkin perhe on ollut mukana toteuttamassa esimerkiksi noissa työttömien joulujuhlissa. Ja kaupan puolella (vartijana että muuten) on ollut muutenkin kontaktia noiden hävikintorjujien kanssa eikä minulla ole ollut heidän kanssaan mitään ongelmaa. (Eivät kato pakota rukoilemaan kanssaan tai mitään. Ja asiansa on oikea.) Ja skenessä on aika vähän aktiiveja. (Hyväntekeväisyystyö ei kiinnosta juuri ketään, se on aika tylsää suorittamista ja vastaavaa.) En ihmettele jos tekee projektia johon on innostunut, niin sitä samalla tietää luotettavat toimijat että kaikki skenessä ovat kavereita. (Toki tämä mahdollistaa kaikenlaisen kämäilynkin koska hyväveliverkosto on pieni ja ketään ei kiinnosta vahtia. Työttömät ja vanhukset ovat useimmille kiva juttu jolla vedellä asioita johonkin suuntaan. Mutta oman moraalisen erinomaisuuden korostamisen ulkopuolella ei sitten ole substanssia. Ei viittitä kato ns. tehä. Kun ollaan niin jalat maassa toisin kuin jotkut hyveelliset suvakkihaihattelijat tai uskonnolliset hihhulit. Miksi puhua arvoista kun voitaisiin puhua oleellisesta, taseita? Siis jos ei nosta omaa narsismia valokeilaan ihailtavaksi, that is...)

Käyttäjän IlkkaSalo1 kuva
Ilkka Salo

Ilmeisesti kansanedustaja Niikko viittaa ainakin osittain tähän eilen Hesarin verkkolehdessä julkaistuun juttuun:
http://www.hs.fi/kotimaa/a1476424087643

Hesarin käytössä olevien dokumenttien perusteella todetaan vain tapahtunut: STM myöntämiä varoja ohjautui Niikkoa lähellä oleville tahoille. Jutussa ei otetan kantaa siihen, toimiko Niikko moitittavasti.
Hesari on kyllä varmasti tarkistanut lähteensä autenttisuuden.

Jos Niikko todella olisi syyllistynyt korruptioon tai johonkin muuhun lainvastaiseen toimintaan, niin asian tutkii siitä vastaava instanssi. Tuomioita ei jaeta, kuten Niikko tekee, Uuden Suomen Puheenvuoro-palstalla; ei myöskään Hesarissa.

Niikolle ja hänen kannattajilleen voi todeta, että eivät uskonnolliset yhteisötkään ole immuuneja korruptiolle. Kristillisyydellä vain on turhan pitkään ollut hegemonia-asema, jossa heidän touhujaan on katseltu melko ymmärtävästi (ja tämä oli kiltisti sanottu). Touhu muistuttaa keskustalaisten "sltarumpu-politiikkaa" 1970-luvulta. Edustaja Niikko on jo sen ikäinen, että muistaa menettelytavan varmaan oikein hyvin.

On myös kyseenalaista, miksi julkinen valta rahoittaa uskonnollisia yhteisöjä, vaikka sitten hyväntekeväisyyden nimissä. Tässä tarkoitus ei pyhittä keinoja. Jos nämä uskonnolliset yhteisöt haluavat jakaa ruokapua, hankkikoot rahoituksen yksityiseltä sektorilta.

On enemmän kuin perin ikävää, että minun, mihinkään uskonnolliseen yhteisöön kuulumattoman, veroeuoja on käytetty Hesarin jutun, tai sitten Niikon itsensä, kuvailemaan toimintaan.

Käyttäjän lueskelija kuva
Teuvo Valkonen

Ainakin jotkut tahot hyväntekeväisyystyössä tulevat ja ovat tulleet avustetuiksi kohtalaisen hyvin. Järjestöjen päätyönään toimintaa johtavien palkkakulut eivät taida olla ihan pienimmästä päästä. Näin olen ollut kuulevinani.

Käyttäjän petteripietikainen kuva
Petteri Pietikäinen

Hyvä Mika! - jäljet johtavat sylttytehtaalle... ja taitaapa olla niin, että Hesari heitti sulle "koepallon", joka hetken pitää sinua kiireisenä, ettet niin voisi keskittyä tuohon tärkeään äitiyslain torppaamiseen.

Käyttäjän TuomoGren kuva
Tuomo Gren

Itse näkisin että Niikosta on hyötyä sitä enemmän mitä vähemmän on taistelemassa jostain symbolisesta oikeudesta ja mitä enemmän on tekemässä jotain joka ei ole vaan vääräoppisten rajoittamista laeilla vaikka näitä vääräoppisia ei voi pelastaa eikä heitä kiinnostakaan tulla pelastetuiksi. Eli toivottavasti äitiyslakien torppaus ei toimi red herringinä näille oikeasti tärkeille ja hyveellisille toimilleen.

Toki ihminen joka ei ole elänyt köyhyydessä ja nähneet sitä lähipiirissään ei varmaan välitä, jos panoksena on jokin symbolinen voitto jossain poliittisessa maailmankuvasodassa jossa eivät sodi asiat vaan identiteetit.

Käyttäjän johannasirenkaplas kuva
Johanna Sirén-Kaplas

Pienet ovat toimittajan murheet, kun on pitänyt ruoka-avusta ruveta vääntämään kättä. Monet seurakunnat jakoivat apua tarvitseville jo 90-luvulla, kun maa painui syvään lamaan. Ei näitä toimijoita niin montaa ole. Ihme olisi, jos toimijat eivät tuntisi toisiaan, kun ovat vuosikymmeniä tehneet työtä vähäosaisten olojen kohentamiseksi.

Käyttäjän SeikkuKaita kuva
Seikku Kaita

Hyvä esimerkki HS:n toimituksellisesta linjasta: hyväkin asia on "väärin sammutettu", jos palokunta tulee perussuomalaisista. Koko artikkeli on otsikosta alkaen tunteellista puppua, jonka ainoa kantava ajatus on koettaa mustamaalata Niikkoa ja perussuomalaisia kollektiivisesti.

Mutta nyt on aika keskittyä olennaiseen, äitiyslain ja avioliittolain muutosyritysten tihutöiden vahinkojen minimoimiseen. Antaa Hyyssärin melskata, sillä on omat uskovaisensa, jotka vannovat Marx-jumalan nimeen, vaikka jotkut heistä täälläkin yrittävät kieltää uskovansa mihinkään mutta ovat jo käyneet uskovaisuutensa osoittamassa hyökkäämällä Niikon uskontoa vastaan.

Käyttäjän JuhaRiipinen kuva
Juha Riipinen

Ei Hesarin jutussa tai näissä keskusteluissa ole kyse sen paremmin perussuomalaisten kuin helluntailaistenkaan jahtaamisesta.

Asian ydin on siinä, että puolueettoman arvioinnin suositusten vastaisesti yhteiskunnan rahaa ohjattiin prosessiin keskeisesti osallistuneen poliitikon itse perustamille tai hänen vakaumustaan edustaville toimijoille. Tuo kiinnostaisi poliitikon puolueesta, vakaumuksista tai tapaukseenliittyvistä järjestöistä riippumatta. Hyvä, että Hesari asiasta kirjoitti - ja täysin asiallisen artikkelin.

Toki meille vantaalaisile äänestäjille asia on erityisen kiinnostava.

Käyttäjän kaijaolinarvola kuva
Kaija Olin-Arvola

Turha jeesustella. Oma suu on aina lähinnä.

Käyttäjän tampere515 kuva
Jarmo Makkonen

Mikäli väärinkäytöksiä tapahtuu niin niistä pitää uutisoida, nyt vain leimataan tyhjän takia.

Käyttäjän JuhaRiipinen kuva
Juha Riipinen

Tyhjän takia? Miksi puolueeton arvio sivuutettiin ja kansanedustajaa lähelläoleville järjestöille jaettiin rahaa kahmalokaupalla??

Käyttäjän Jari-JukkaAnnala kuva
Jari-Jukka Annala

Nykyinen avun jakajien määrä ja sijainti asettaa avunsaajat eriarvoiseen asemaan. Pienemmillä paikkakunnilla ei aina ole edes toimijaa, jolta apua saisi. Samoin jossain päin kasseja saa kuka vaan ja taas toisaalla tarvitaan todiste köyhyydestä. Niukkuuden jakaminen on tietysti hankalaa, mutta perimmäinen ongelma jää kokonaan tällaisten toissijaisten asioiden varjoon. Ihmisen olisi nimittäin tarkoitus selvitä arjestaan vakituisten tulojensa turvin. Jonot ovat täynnä eläkeläisiä ja työttömiä sekä muuten yhteiskunnan ulkopuolelle syrjäytettyjä. Jonossa eivät ole ne sairaat, joiden liikuntakyky tai sairaus muuten estää jonossa seisomisen. Kansanedustaja Niikonkin soisi keskittyvän perusturvan parantamiseen tällaisen nappikaupan sijasta. Ruokajonot ovat mielestäni häpeällisiä epäonnistuneen sosialipolitiikan muistomerkkejä. Vaalien alla minäkin luulin, että jotain saattaisi nyt tapahtua, mutta olin väärässä. Lupauksista huolimatta.

Petri Muinonen

HS:n täysin arvo-mädänneiden toimittajien panetteluahan tuo on. Selkeääkin selkeämpää miksi totuutta noin vääristellään, olethan ideologisesti niin täysin vastakkaisella laidalla (=kristitty) kuin aborttia, homoliittoja, gender-propagandaa ja homoelon auvoisuutta tuutin täydeltä suoltava kansallissosialistisen päivälehden toimittajakunta.

Tuo kansallissosialistinen etuliite muuten tulee hesarille siitä ansiosta, että kyseisen pseudojournalistisen fiaskon toimittajat onnistuivat lyhyeen yhden palstan uutiseen vetämään sekä Hitler- että natsikortit, kun uutisoivat KD:n logon vaihdosta (oli kuulema VW:n logon oloinen ja sitä rataa). Ja siitäkin, ettei hesarille ole olemassa kuin yksi oikea, totalitaristinen mielipide mihinkään asiaan. Se toimittajan itsensä mielipide.

Olen tästä jokaisessa HS:ää koskevassa keskustelussa siitä lähtien maininnut. Ai joo, en sentään hesaria puhelimitse myydessäni: siinä käytän erilaista sanamuotoa ;) Iloitsen ko. lehden liikevaihdon rapautumisesta.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset